Dostopnost po mednarodnih standardih

Lahko vašo spletno stran ali aplikacijo uporabljajo tudi telesno ovirani? S tem se kaže vaš odnos do teh ljudi. V Creatimu smo oblikovali vrsto storitev, s katerimi naročnikom omogočamo, da svoje digitalne rešitve uskladijo z mednarodnimi standardi dostopnosti.

Cilj naših storitev je, da vaš spletni nastop uskladimo z mednarodnim standardom WCAG (AA) in vam omogočimo pridobitev certifikata dostopnosti.

Usklajenost spletnih vsebin s standardom WCAG (AA) je za spletne strani javnih ustanov že obvezno po zakonu, seznam pa se z letom 2025 širi tudi na določena zasebna podjetja. Za vse pa velja, da z dostopnostjo kažemo svoj odnos do oviranih oseb, kar vse bolj vpliva na ugled naše blagovne znamke.
Usklajenost s standardom WCAG (AA) je podlaga za pridobitev certifikata dostopnosti, ki ga pri nas izdaja Zavod za digitalno dostopnost.

"Sliši se obetavno."

"Naš spletno stran želimo prilagoditi oviranim osebam. Kdaj se lahko dobimo?"

 

Na kratko nam predstavite vaš izziv

Kako vam lahko pomagamo do
dostopnega spletnega nastopa

1. Izobraževanje

V sodelovanju Zavodom za digitalno dostopnost organiziramo različna izobraževanja glede na potrebe vašega podjetja. Od ozaveščanja dostopnosti kot vrednote podjetja, do praktičnih izobraževanj spletnih urednikov, ki želijo standarde dostopnosti vpeljati v svoje vsakodnevno delo.

2. Analiza in ocena spletnih rešitev s stališča dostopnosti

Prvi korak k dostopnosti je analiza obstoječega stanja glede na mednarodne standarde in slovensko zakonodajo. Rezultat analize je poročilo o skladnosti, skupaj s priporočili in predlogom prioritet. To poročilo je podlaga za opredelitev vseh nadaljnjih aktivnosti za pridobitev certifikata dostopnosti.

3. Testiranje z oviranimi uporabniki

Med deklarirano in dejansko dostopnostjo je velika razlika. Pri zahtevnejših spletnih rešitvah Creatim izvaja testiranje z resničnimi uporabniki, da dobimo povratne informacije iz prve roke o zaznanih ovirah in možnih izboljšavah.

4. Svetovanje

Naši oblikovalci uporabniške izkušnje se stalno izobražujejo na področju dostopnosti. Lahko prevzamejo načrtovanje vaše digitalne izkušnje in pri tem upoštevajo principe dostopnosti, ali pa pri projektu sodelujejo kot svetovalci - specialisti za dostopnost.

5. Oblikovanje in razvoj

Creatim razvija spletne rešitve na platformah, ki upoštevajo principe dostopnosti. Spletno rešitev nato dodatno prilagodimo konkretni spletni rešitvi in jo po potrebi nadgradimo s funkcijami kot so navigacija s pomočjo tipkovnice, zaslonski bralnik in zvočno predvajanje vsebine, da dosežemo usklajenost s standardi.

Načrti? Ideje?
Pogovorimo se!

Ustvarimo skupaj novo zgodbo.

Kontaktirajte nas