B2B trgovanje

Pritisk konkurence sili podjetja v stalno optimizacijo stroškov.
Kako z isto ekipo prodati več?

Kje lahko pomagamo

B2B prodaja je strateška prednost

Avtomatizirani in samopostrežni prodajni procesi optimizirajo stroške tako na strani prodajalca kot kupca. Za kupce bo tako sodelovanje z vami cenejše, vi pa se boste znebili odvečne administracije. Svoje ljudi boste končno lahko usmerili tja, kjer so najbolj potrebni - h ključnim kupcem.

Personalizacija

Vaš kupec je lahko nabavnik v večjem podjetju, predstavnik podružnice ali pa samostojni podjetnik. Njihovim individualnim potrebam mora biti prilagojena tudi uporabniška izkušnja.  Vsak kupec vidi svoj katalog izdelkov in "svoje" cene s pogodbeno dogovorjenimi rabati.

Uporabniška izkušnja

B2B prodaja je običajno kompleksen proces z vrsto pravil in izjem, kar je - vsaj na prvi pogled - nezdružljivo s spletno prodajo. A v Creatimu znamo še tako zapletene prodajne procese prevesti v uporabniku prijazno spletno izkušnjo.

Preberi več 
Procese nadzirate in upravljate sami

Creatimove rešitve temeljijo na sodobnem uredniškem vmesniku, ki ga je možno prirediti različnim vlogam v podjetju (tržnik, skrbnik kupcev, vodja področja, logist, itd.) Večino procesov uredniki izvajajo brez podpore informatikov.

Vas zanima več o spletnem trgovanju?

Prenesite si brezplačni priročnik za B2B spletno trgovanje.

Brezplačni priročnik

B2B prodaja - poslovni modeli

Direktni trgovci in proizvajalci

Neposredna prodaja podjetjem je podobna klasični spletni trgovini, le da so pogoji poslovanja določeni za vsakega kupca posebej, na osnovi z njim sklenjenega pogodbenega razmerja. Pospešite prodajni ciklus tako, da kupcem ponudite:

  • personaliziran, njihovim interesom prilagojen katalog izdelkov,
  • vpogled v pogoje poslovanja, ki so določeni s posamezno pogodbo,
  • možnost upravljanja svojih naročil in orodja za njihovo hitro obdelavo.
Distributerji, uvozniki, veletrgovci

Vaše poslovno okolje lahko integriramo z obstoječimi sistemi dobaviteljev na eni in kupcev na drugi strani, vsebino pa popolnoma prilagodimo zahtevam posameznega trga, blagovne znamke ali pa vlogi partnerja v prodajnem procesu. S tem omogočimo:

  • možnost asistiranja kupcu pri sestavi in nakupu kompleksnih izdelkov ali skupin izdelkov,
  • boljšo odzivnost in manj administrativnih stroškov,
  • možnost neposredne povezave dobaviteljev in kupcev v realnem času, npr. pri servisiranju, kar pomeni večje zadovoljstvo kupcev in manj izgube časa za vaše osebje.
Proizvajalci in industrija

Svoje distributerje in prodajalce, ki nimajo lastne spletne trgovine, lahko vključite v sistem in jim ponudite lastno “spletno izložbo”, oblikovano po njihovi celostni podobi. S tem pridobite boljši vpogled v njihove trženjske aktivnosti in prodajo, poleg tega lahko:

  • pomagate prodajalcem, ki še nimajo svoje spletne trgovine,
  • omogočite prodajo vaših izdelkov hkrati pa dopustite, da prodajalci prek vašega vmesnika prodajajo tudi drugo (vam nekonkurenčno) blago,
  • ohranjate konsistentno uporabniško izkušnjo v okviru celostne podobe posameznega partnerja.

Študije primerov

#B2BTrgovanje

Elektronabava

Kako uspešno izpeljati postavitev B2B trgovine?
Elektronabava

Kaj pa vaš spletni nastop?

Si predstavljajte, da bi vaše konverzije poskočile, zadovoljstvo kupcev pa naraslo? Kaj bi to pomenilo za vaš posel?

Pogovorimo se