Kaj je vaš cilj?

Razvoj digitalnega produkta

Imate idejo za spletno aplikacijo pa ne veste, kako naprej? Prepričljiva uporabniška izkušnja, zanesljiva izvedba in dolgoročno partnerstvo pri optimizaciji - vse kar potrebujete za uresničitev ideje, dobite v Creatimu.

Optimizacija procesov

Povečajte produktivnost in zaposlene rešite duhamornih rutinskih opravil. Zadovoljstvo uporabnikov lahko povečamo z ustrezno spletno rešitvijo, naj gre za spletno trgovino, B2B portal za poslovne partnerje ali pa intranet za zaposlene.

Boljša prodaja

Si želite več poslovnih priložnosti (leads), povečati prodajo s pomočjo spletne trgovine ali več obiska spletnega mesta? V Creatimu imate partnerja, s katerim boste lažje in hitreje uresničili svoje cilje.

Kje lahko pomagamo

Analiza spletnega nastopa

Kakšen je vaš poslovni kontekst? Katere aktivnosti trenutno izvajate na spletu in s kakšnim učinkom? Odgovor nam bo dala analiza spletnega nastopa.

Rezultat:
Poročilo, ki posamezne vidike obstoječega spletnega nastopa rangira od manj zadovoljivih do ustreznih, s priporočilom za nadaljnje delo.

Analiza stanja 

Raziskovanje uporabnikov

Kakšen je vaš idealen kupec? Kdo so vaši uporabniki in kakšne so njihove potrebe? Oblikovali bomo referenčne persone, ki so osnova vsake strategije.

Rezultat:
Opis tipičnih kupcev (person) z opisom psiholoških motivov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nakupno odločitev.

Raziskovanje uporabnikov 

Strategija spletnega nastopa

Na osnovi pridobljenih podatkov in vaših ciljev bomo oblikovali strategijo, ki vas bo pripeljala do novih kupcev in boljših poslovnih rezultatov.

Rezultat:

Dokument Koncept spletnega nastopa (solution otuline) s smernicami za nadaljnji razvoj, ki upošteva tako uporabniške vidike kot cilje in vizijo podjetja.

Strategija spletnega nastopa 

Kako začeti?

Od začetnih analiz do svetovanja in implementacije - naši strokovnjaki vam bodo svetovali, kako zastaviti strategijo spletnega nastopa in kako jo pripeljati do uspešne realizacije.

Načrtovanje strategije se začne z uvodnim pogovorom, ki je namenjen razumevanju vaših izzivov in idej, kako želite v tej smeri izkoristiti splet. 
Sledi sistematičen pristop k analizi stanja, kjer z analizo vaše spletne strani, tematskimi delavnicami in pogovorom z glavnimi akterji, tako z odgovornimi v podjetju kot z uporabniki, postopoma oblikujemo hipoteze in začrtamo smer nadaljnjega razvoja.

Uvodna delavnica

Na uvodnem sestanku se bomo pogovorili o vaši poslovni strategiji, kupcih, ciljih projekta, tehničnih vprašanjih in načinu sodelovanja. Na tej osnovi bomo pripravili grobo oceno vrednosti projekta.

Raziskava

V tej fazi se bomo seznanili s projektimi zahtevami, pogledali konkurenco in ocenili potencialna tveganja. Razrešili bomo morebitne še odprte dileme in preigrali scenarije, kako najbolj učinkovito zastaviti projekt.

Priprava koncepta

Koncept lahko zajema načrt marketinških aktivnosti, izdelavo spletne rešitve ali pa kombinacijo obojega, če tako narekuje poslovna strategija. Cilj koncepta je, da poenoti pričakovanja vseh deležnikov o končnem rezultatu projekta.

Študije primerov
#DigitalnaStrategija

ocena

4,0

SKB

Uporabniška izkušnja v banki

Dosegli smo 10% stopnjo izpolnitve spletnih obrazcev. In izrazito podaljšali čas, ki ga uporabniki prebijejo na strani.

Preberi več

Brezplačen pogovor s
strokovnjakom

Vsako podjetje je drugačno in zahteva prilagojen pristop. Rezervirajte 30-minutni telefonski termin s strokovnjakom za digitalno strategijo. Skupaj bosta pregledala, kako v obiskovalcih vaše spletne strani vzbuditi željo, da postanejo vaše stranke.

Pogovorila se bosta:

  • Kako oblikovati strateška izhodišča za pridobivanje kupcev preko spleta
  • Katere marketinške taktike so najbolj primerne glede na vaše poslovne cilje
  • Kaj je možno izboljšati takoj, da pripomoremo k dosegu zastavljenih ciljev