Copyright © Creatim Ržišnik Perc d.o.o.

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh so last podjetja Creatim Ržišnik Perc d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Creatim Ržišnik Perc d.o.o..

Podjetje Creatim Ržišnik Perc ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Creatim Ržišnik Perc d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.