Aplikacije, ki delujejo.

Creatimova razvojna ekipa ima 20 let izkušenj z razvojem spletnih aplikacij. Zaupajo nam banke, zavarovalnice, spletni trgovci in tehnološka podjetja. Skrbimo, da so njihove rešitve skalabilne, varne in odprte za nadaljnji razvoj.

Razvojna ekipa

Ekipni duh, osebna odgovornost in strokovnost so vrednote, ki vodijo Creatimovo razvojno ekipo. Programerji se medsebojno dopolnjujejo, rešujejo tehnične izzive in drug drugemu pregledujejo kodo, da delo tudi v primeru odsotnosti ali bolezni ne zastane. Ekipa, ki razvije posamezno programsko rešitev, kasneje sodeluje tudi pri vzdrževanju in nadgradnjah.

Razvojni načrt

Vašo aplikacijo bomo  zasnovali okrog kritičnih procesov in predlagali rešitve v skladu z vašimi zmožnostmi in poslovnimi cilji. Tako usklajena izhodišča bomo konkretizirali v obliki  razvojnega načrta - temeljnega dokumenta, ki bo zajemal funkcionalno specifikacijo, projektne mejnike in medsebojne zadolžitve. Projektni načrt je referenčna točka za vse deležnike in služi kot navodilo razvojni ekipi.

Projektno vodenje

Creatimov pristop vodenja projektov izhaja iz Waterfall metodologije z dodanimi elementi agilnega razvoja. Tako lahko precej natačno določimo obseg, s tem pa tudi ceno projekta, hkrati pa ohranimo veliko mero fleksibilnosti v primeru nepredvidenih sprememb. Dela usklajuje vodja projektov, ki sproti rešuje težave, odpravlja ozka grla v procesu in skrbi, da so vsi deležniki, vključno z naročnikom, stalno na tekočem s projektom.

Skalabilna koda

Creatimove rešitve temeljijo na zmogljivi odprtokodni PHP tehnologiji Symfony in modularni arhitekturi, ki omogoča razvoj unikatnih komponent, optimalno delovanje tudi ob večjih performančnih obremenitvah in nižje vzdrževalne stroške. Dokumentirana koda naročniku zagotavlja kontinuirano poslovanje in bistveno poenostavi izvedbo sprememb in nadgradenj. 

Varnost in kakovost

V skladu s certifikatom ISO 27001 izvjamo redne varnostne preglede, penetracijske teste in izobražujemo zaposlene. Delovni proces stalno usklajujemo z varnostnimi protokoli, standardi in zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

Storitve

Symfony

Osnova Creatimovih rešitev je odprtokodno, visokoperformančno razvojno okolje Symfony. Zasnovano je s poudarkom na modularni arhitekturi in tehnični varnosti, zato se uporablja za izdelavo zahtevnejših spletnih aplikacij in orodij, ko so uredniški sistem Drupal, e-commerce platforma Sylius in sistem za upravljanje podatkov o izdelkih (PIM) Pimcore.

Zaradi modularne zasnove je Symfony odlična osnova za razvoj vitkih rešitev po meri. Sem sodijo inovativne aplikacije, e-commerce, B2B trgovanje, spletni portali in intranet. Vrsta orodij za upravljanje in debugiranje kode omogoča stabilnost rešitve in ekonomično vzdrževanje.

Spletne strani in portali

Credo DX

Creatimovo uredniško orodje Credo DX je namenjeno razvoju zahtevnejših portalov in aplikacij z velikimi količinami podatkov, performančnimi obremenitvami in personalizirano uporabniško izkušnjo. Credo DX poganja spletne strani številnih finančnih, tehnoloških in storitvenih podjetij.

Več o tem

Drupal

Drupal je eno popularnejših orodij za upravljanje portalov in zahtevnejših spletnih mest. Mednarodna razvojna skupnost skrbi za dotok vedno novih komponent in orodij, ki urednikom omogočajo popoln nadzor nad vsebino, Symfony v ozadju pa skrbi, da je koda robustna in varna.

Spletne trgovine 

Vue storefront

Modularno zasnovan, mobile-first prezentacijski vmesnik Vue Storefront je namenjen spletnim trgovinam in mobilnim aplikacijam. V okviru headless arhitekture ga je mogoče povezati z vsako e-commerce platformo. Tako lahko neodvisno oblikujemo uporabniško izkušnjo in optimiziramo logiko, ne glede na zaledni sistem.

Sylius

Sylius je novejša platforma zasnovana po sodobnih principih. Primerna je zlasti za naprednejše modele spletnega trgovanja, ki zahtevajo veliko po meri razvitih funkcij in komponent.

Magento

Magento je ena najbolj razširjenih e-commerce platfrom. Vrsta promocijskih orodij ji omogoča izvedbo najrazličnejših marketinških aktivnosti. Namenjena je spletnim trgovcem z ambiciozno zastavljenimi cilji.

HCL Commerce

Platforma, namenjena večjim spletnim trgovinam, ki pričakujejo več sto naročil dnevno, in B2B rešitvam s kompleksnim informacijskim okoljem. Omogoča učinkovito delo večjih prodajnih ekip.

Frontend tehnologije 

Vue3 / Nuxt

HTML / CSS3

React / Next

Merkur

Super odzivna spletna trgovina
Merkur