ZAKAJ CREATIM

 

RAZUMEMO POSEL

Iščete nekoga, ki se je pripravljen poglobiti v vse posebnosti vašega poslovanja? Odkrit pogovor o vaši situaciji in poslovnih ciljih je prvi korak in predpogoj uspešnega sodelovanja.

FLEKSIBILNO PARTNERSTVO

Potrebujete celovito rešitev ali želite čimprej do prvih rezultatov in se boste s podrobnostmi ukvarjali kasneje? Način dela in sodelovanja vedno prilagodimo vašim pričakovanjem.

USTVARJAMO KAKOVOST

Naše rešitve temeljijo na čisti kodi in najboljših praksah uporabniške izkušnje. V vsaki fazi razvoja projekta testiramo rezultate, da pridemo do kakovosti, ki se od nas pričakuje.

VARNOST PODATKOV

Creatim je kot nosilec certifikata ISO 27001 zavezan strogim standardom varovanja informacij in osebnih podatkov (GDPR). Na tem področlju tudi svetujemo naročnikom.

Creatim je nosilec mednarodnega certifikata ISO/IEC 27001:2013 za področje informacijske varnosti.

Pravijo, da Slovenci znamo naredit, ne znamo pa prodat. Da se pravi biznis dela za šankom, po možnosti ob kakšnem pivu preveč. Menda to južno od Sotle bolje obvladajo kot mi. Mogoče res.

Ampak danes se dela drugače.

Posel se seli na splet. V Creatimu verjamemo, da sta globalnost in transparentnost spletnega poslovanja velika priložnost za slovenska podjetja. Seveda pa jih je najprej potrebno opremiti z ustreznimi znanji in digitalnimi orodji.

In prav to je naše poslanstvo.

Andrej Perc, direktor

20

strokovnjakov

18

let poslovanja

400

uspešno izvedenih projektov

96%

zadovoljnih naročnikov

PRILAGODLJIVO PARTNERSTVO

Creatim sodeluje z naročniki, ki v internetu vidijo bistven element njihove poslovne vizije. V osnovi ponujamo dve obliki sodelovanja: projektno in kontinuirano. V praksi se prvo večkrat nadaljuje v drugo.

PROJEKTNO SODELOVANJE

Ste že pripravili projetkna izhodišča, imate jasno predstavo o končnem izdelku in želite fiksno ponudbo? Potem bo za vas najprimernejši projektni pristop. V tem primeru Creatim prevzame vso odgovornost za izdelavo rešitve v okviru v naprej dogovorejnih rokov in cene.

KONTINUIRAN RAZVOJ

Za razvoj aplikacij, katerih končna podoba v začetnih fazah še ni povsem določena oz. se sproti prilagaja odzivu potencialnih uporabnikov, je najprimernejša agilna oblika sodelovanja. Dogovorimo se za urne postavke, za obseg dela pa se dogovarjamo sproti, glede na vaše potrebe in odzive trga.

POTEK PROJEKTA

1. Preden začnemo

Naše prvo srečanje je za vas brezplačno. Njegov namen je:

  • da dobimo predstavo o vaših potrebah in ciljih,
  • da se dogvorimo o načinu bodočega sodelovanja in
  • da poenotimo predstave o končnem izdelku do te mere, da lahko ocenimo obseg del, stroške in časovni okvir izdelave.

2. Oblikovanje smernic

Na naslednjih srečanjih bomo skupaj natančneje opredelili poslovne zahteve in cilje, uporabniške tokove, tehnologijo, potrebne integracije in arhitekturo rešitve.

Sproti se bomo dogovorili o odprtih vprašanjih, opredelili tveganja in sprejeli potrebne odločitve, za vsako področje posebej. Tako bomo oblikovali smernice in s tem osnovo za vse nadaljnje delo.

3. Koncept

Ko so robni pogoji znani, lahko skupaj pretehtamo različne možnosti in naskiciramo končno rešitev. Svetujemo, da začnete na majhnem ognju, po principih vitke rešitve (MVP).

V tej fazi bomo začrtali začrtamo konkretne uporabniške scenarije, žične modele in oblikovali vizualno podobo bodoče rešitve. Če je le mogoče, bomo postavili prototip in ga testirali na dejanskih uporabnikih.


4. Razvoj

Za razvoj in integracije bodo poskrbeli naši certificirani razvijalci. A brez vašega aktivnega sodelovanja preprosto ne bo šlo. Dinamika razvoja je v veliki meri odvisna od naročnikove proaktivnosti.

Naša DevOP ekipa bo poskrbela za infrastrutkuro in ostale ukrepe, potrebne za dosego zastavljenih performančnih ciljev.

Razvoj tipičnega MVP projekta traja med 3 in 6 meseci in zahteva 2 - 6 programerjev.

5. Kontrola kvalitete

Za razvoj in integracije bodo poskrbeli naši certificirani razvijalci. A brez vašega aktivnega sodelovanja preprosto ne bo šlo. Dinamika razvoja je v veliki meri odvisna od naročnikove proaktivnosti.

Naša DevOP ekipa bo poskrbela za infrastrutkuro in ostale ukrepe, potrebne za dosego zastavljenih performančnih ciljev.

Razvoj tipičnega MVP projekta traja med 3 in 6 meseci in zahteva 2 - 6 programerjev.


6. Optimizacija

Creatim vam bo stal ob strani tudi po objavi, ko boste tehtali med različnimi scenariji, kako prepričati uporabnike.


Sodelovanje se skoraj nikoli ne konča zgolj pri tehničnih vprašanjih. Povod za vse večje nadgradnje je namreč sistematično spremljanje in analiza uporabniške izkušnje. Na tej osnovi lahko poiščemo in odpravimo ozka grla, predvsem pa vam lahko pomagamo izboljšati konverzije in povečati lojalnost kupcev.

V KAJ VERJAMEMO

PRIZADEVAMO SI ZA VZAJEMNO USPEŠNA PARTNERSTVA

Gradimo odnose, ki temeljijo na transparentnosti, medsebojnem razumevanju in fair-playu. Na ta način ustvarjamo trdna zavezništva, ki koristijo vsem: podjetju, naročnikom, zaposlenim in partnerjem.

ZAUPNOST JE OSNOVA

Vse informacije v zvezi s poslovanjem obravnavamo kot poslovno tajnost. Zlasti to velja pri obdelavi poslovnih ali osebnih podatkov naših bodočih, obstoječih in preteklih naročnikov.  Njihovo zaupanje na dolgi rok imata prednost pred kratkoročnimi zaslužki.

ZNANJE JE NAJBOLJŠA NALOŽBA

Kakovost izvira iz znanja, zato se stalno izobražujemo in sledimo tehnološkim trendom. Stalno izboljšujemo delovne procese, pristope in posledično naše storitve. Certifikati s področja naših storitev in informacijske varnosti naročnikom dokazujejo, da smo prava ekipa.

PRI KAKOVOSTI NI KOMPROMISOV

Radi imamo strokovne izzive. Držimo obljube in spoštujemo roke. Prizadevamo si, da je rezultat naših rešitev merljiv uspeh naših naročnikov. Zato ima uporabnost ima vedno prednost pred "kul fičerji", ki jih v praksi nihče ne uporablja.

ZAVEZANOST NAČELOM ETIČNEGA POSLOVANJA

Naša zavezanost transparentnim odnosom se začne pri upoštevanju zakonodaje, regulative in dobrih praks. Poslom, kjer slutimo neetičnost ali korpucijo se izogibamo. Verjamemo v transparentne odnose, zgrajene na medsebojnem zaupanju in fair-playu.

ODPRTA KOMUNIKACIJA

Medsebojnih problemov ne pometamo pod preprogo ampak jih rešujemo sproti, v odkritem in strpnem dialogu. Sprejemamo konstruktivno kritiko in razumemo, da ljudje delamo tudi napake. Svoje delo jemljemo resno, a se znamo ob tem tudi fino zabavati.

Andrej Perc

direktor

Andrej je ustanovitelj agencije. V Creatimu skrbi, da delo poteka v vzdušju inovativnosti in jasnih ciljev.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj s področja marketinga, uporabniške izkušnje in digitalnih tehnologij naročnikom svetuje, kako izkoristiti internet. Pod njegovim vodstvom se je Creatim razvil v eno najuglednješih slovenskih digitalnih agencij.

Andrej je oče dveh najstnikov. Da jim ne podleže, trenira obrambno veščino aikido.

www.linkedin.com/in/andrejperc

Gregor Rupnik

izvršni direktor

Gregor kot izvršni direktor skrbi, da delo poteka po načrtih in v skladu s pričakovanji naročnikov.

Njihove želje prevaja v tehnične specifikacije in skrbi, da izvedba sledi najvišjim merilom kakovosti.

Velik izziv mu je vzdušje v podjetju, saj ve, da bo od zadovoljnih sodelavcev dobil največ. Zaslužen je za vrsto nagrad, ki jih je prejel Creatim.

Gregor je velik U2 fan in nasploh zagret rocker, kar mu pomaga, da obvladuje “Rock & Roll” tudi v službi.

https://www.linkedin.com/in/gregor-rupnik

Mitja Špende

direktor poslovnega razvoja

Mitjevo področje so cilji. Naročnikovi.

Njegov moto “Kar ne prodaja, ni dovolj dobro,” najbolje odraža Mitjev pragmatičen pristop.

Njegovo delo zato seže od analize potreb in svetovanja do taktičnih prijemov, vse z namenom, da naročnik iz svojega prodajnega lijaka iztisne več.

Mitja je vedno neučakan, ko je treba stvari spraviti na višjo raven. Celo svojega enoletenga sina je poskusil naučiti osnov trigonometrije.

www.linkedin.com/in/mitjaspende

Ideje? Izzivi? Spoznajmo se!

Kontakt