Načrtovanje uporabniške izkušnje

Potrebujete novo rešitev oz. bi radi prenovili obstoječo?

Načrtujemo in izboljšujemo uporabniško izkušnjo digitalnih rešitev:

 • spletnih strani
 • spletnih trgovin (B2C in B2B)
 • spletnih aplikacij
 • mobilnih aplikacij

1. KORAK

Raziskovanje

Kakšno je obstoječe stanje in kakšni so vaši cilji? V fazi raziskovanja se spoznamo s potrebami uporabnikov in z vašim poslovnim okoljem. Ugotoviti moramo naslednje cilje:

 • Kdo uporablja našo rešitev?
 • Kdo naj bi uporabljal bodočo rešitev in zakaj?
 • Kaj ponuja konkurenca in kje lahko vi ponudite več?

Na začetku vas bomo prosili, da izpolnete vprašalnik, da ugotovimo, s katerimi informacijami že razpolagate in kaj bo potrebno še raziskati - morda opraviti intervjuje z uporabniki, pregledati spletno analitiko in uporabniške seje. Cilj je, da zberemo dovolj informacij, da lahko oblikujemo jasna projektna izhodišča

Delavnice in aktivnosti v 1. koraku

Spoznavanje podjetja/produkta/projekta
Delavnica
Spoznavanje podjetja/produkta/projekta

Cilj: Uskladitev ciljev in pričakovanj

Preberi več
Delavnica
Spoznavanje podjetja/produkta/projekta

S pomočjo konkurenčne analize ugotovimo kje so naše glavne prednosti in pridobimo ideje za izboljšave.

Cilj: Uskladitev ciljev in pričakovanj

Analiza panoge in konkurence
Aktivnost
Analiza panoge in konkurence

Cilj: Pregled in stanje v primerjavi s konkurenco, seznam idej

Preberi več
Aktivnost
Analiza panoge in konkurence

S pomočjo konkurenčne analize ugotovimo kje so naše glavne prednosti in pridobimo ideje za izboljšave.

Cilj: Pregled in stanje v primerjavi s konkurenco, seznam idej

Analiza obstoječe digitalne rešitve (UX audit)
Aktivnost
Analiza obstoječe digitalne rešitve (UX audit)

Cilj: Pregled nad težavami, rangiran seznam ukrepov in izboljšav

Preberi več
Aktivnost
Analiza obstoječe digitalne rešitve (UX audit)

Identificiramo težave s pomočjo pregleda sej uporabnikov, analitičnih podatkov in testiranje z uporabniki.

Zaznane težave popišemo v obliki PURE metode.

Predloge izboljšav rangiramo po prioriteti ICE lestvice.

Cilj: Pregled nad težavami, rangiran seznam ukrepov in izboljšav

UX persone
Delavnica
UX persone

Cilj: Pridobiti jasen vpogled v motive, cilje in pomisleke uporabnikov

Preberi več
Delavnica
UX persone

Rešitev vedno načrtujemo z mislijo na konkretnega uporabnika. UX persone so izmišljeni uporabniki, katerih motivacije in težave predstavljajo potrebe večje skupine uporabnikov.

So osnova za preverjanje ustreznosti rešitve v kasnejših fazah.

Cilj: Pridobiti jasen vpogled v motive, cilje in pomisleke uporabnikov

Uporabniške zgodbe (user story)
Delavnica
Uporabniške zgodbe (user story)

Cilj: Opisati rešitev s pomočjo uporabnikovih aktivnosti in opredeliti seznam konkretnih funkcionalnosti

Preberi več
Delavnica
Uporabniške zgodbe (user story)

Uporabniške zgodbe so izhodišče našega razmišljanja v procesu načrtovanja. Opisujejo specifično funkcionalnost, ki jo uporabnik potrebuje, da bi dosegel svoj cilj.

So dobra osnova za preverjanje ustreznosti rešitve v kasnejših fazah.

Cilj: Opisati rešitev s pomočjo uporabnikovih aktivnosti in opredeliti seznam konkretnih funkcionalnosti

Definicija vsebin za različne faze nakupnega procesa
Delavnica
Definicija vsebin za različne faze nakupnega procesa

Cilj: mapiranje vsebin, ki so namenjene posamezni UX personi v različnih fazah nakupnega procesa.

Preberi več
Delavnica
Definicija vsebin za različne faze nakupnega procesa

Konverzije so višje, če se uporabnik čuti, da besedilo nagovarja prav njega. Zato kreiramo seznam vsebin skozi celoten nakupni proces. Pri tem si pomagamo z UX personami, njihovimi pomisleki in motivi..

Cilj: mapiranje vsebin, ki so namenjene posamezni UX personi v različnih fazah nakupnega procesa.

2. KORAK

Design oz. prototipiranje

Na osnovi projektnih izhodišč oblikujemo koncept bodoče rešitve v obliki interaktivnega žičnega modela. Model tesitramo z uporabniki in ga po potrebi korigiramo. Končni izgled oblikujemo v skladu z vašo komunikacijsko strategijo in podobo blagovne znamke.

Cilji:

 • Definiran UI
 • Delujoči prototipi
 • Seznam vsebin
 • Navodila za razvijalce

Izhodišča:

 • Grafična podoba (logotip, barve, tipografija, ikonografija, drugi grafični elementi) 
 • Komunikacijska strategija (način komunikacije) 

Delavnice in aktivnosti v 2. koraku

Izdelava vsebinske arhitekture
Aktivnost
Izdelava vsebinske arhitekture

Cilj: Natančen popis vseh potrebnih vsebin

Preberi več
Aktivnost
Izdelava vsebinske arhitekture

Vsebinska arhitektura rešitve nam omogoča pregled nad vsemi potrebnimi vsebinami in lažjo komunikacijo med načrtovalci, oblikovalci, uredniki, razvijalci, vodjo projekta in drugimi vpletenimi deležniki.

Cilj: Natančen popis vseh potrebnih vsebin

Izdelava žičnatih modelov oz. prototipa
Aktivnost
Izdelava žičnatih modelov oz. prototipa

Cilj: Neoblikovani, vendar delujoči prototipi, ki omogočajo testiranje rešitve skupaj z navodili za razvijalce

Preberi več
Aktivnost
Izdelava žičnatih modelov oz. prototipa

Žičnate modele oz. prototipe gradimo skozi uporabniške zgodbe. Najprej simuliramo delovanje na napravi, ki je definirana kot primarna naprava (mobile/desktop).

Cilj: Neoblikovani, vendar delujoči prototipi, ki omogočajo testiranje rešitve skupaj z navodili za razvijalce

Oblikovanje oz. implementacija grafične podobe na prototip (UI design)
Aktivnost
Oblikovanje oz. implementacija grafične podobe na prototip (UI design)

Cilj: Oblikovani prototipi, ki omogočajo realno testiranje rešitve, ki je zelo blizu realni izkušnji skupaj z navodili za razvijalce

Preberi več
Aktivnost
Oblikovanje oz. implementacija grafične podobe na prototip (UI design)

Na osnovi grafične podobe (logotip, barve, tipografija, ikonografija, drugi grafični elementi) oblikujemo uporabniški vmesnik.

Stremimo k temu, da je vaša identiteta vaše blagovne znamke primerno komunicirana tudi skozi vizualni jezik.

Cilj: Oblikovani prototipi, ki omogočajo realno testiranje rešitve, ki je zelo blizu realni izkušnji skupaj z navodili za razvijalce

UI/design sistem
Aktivnost
UI/design sistem

Cilj: Standardiziran in popisan nabor vseh komponent, ki se uporabljajo znotraj rešitve skupaj z navodili za razvijalce

Preberi več
Aktivnost
UI/design sistem

UI/design sistem oblikujemo po principu atomskega dizajna, kar pomeni, da iz najmanjših delčkov oz. "atomov", sestavimo elemente, elemente v sklope, sklope pa v posamezne strani spletnega portala.

Sistem omogoča ohranjanje konsistentnosti skozi različne strani, hitrejše oblikovanje nadgradenj in lažjo komunikacijo z razvijalci.

Cilj: Standardiziran in popisan nabor vseh komponent, ki se uporabljajo znotraj rešitve skupaj z navodili za razvijalce

3. KORAK

Kaj pa po objavi?

Končno besedo imajo vedno uporabniki, zato priporočamo testiranje in optimizacijo uporabniške izkušnje tudi po objavi, ko razpolagamo z realnimi podatki o uporabi.  
Testiranje in analiza uporabniške izkušnje

Študije primerov

#Uporabniška izkušnja

Slovenska Turistična Organizacija

Z načrtovanjem in uporabniško izkušnjo do rezultatov
Slovenska Turistična Organizacija

ocena

4,5

Pošlji povpraševanje