Optimizacija spletnega mesta

Optimizacija pomanjkljivosti za rast podjetja.

Širok nabor storitev nam omogoča, da se projekta lotimo celostno in se ob tem osredotočimo na zastavljene cilje. Z growth hacking pristopom poskrbimo, da optimizacija vedno zasleduje merljive cilje podjetja in omogoča doseganje zastavljenih ciljev.

2x

boljše razumevanje
spletnega nastopa

50%

povečanje kvalitete
l
eadov

20%

Zmanjšanje stroškov
oglasnih kampanj

Kako se se lotimo optimizacije?

Optimizacija pridobivanja potencialnih kupcev

Kako pridobiti nove ciljne stranke in razumeti njihovo obnašanje na internetu je dandanes sestavina za uspeh vsakega uspešnega podjetja. Pri tem vam pomagamo z optimizacijo različnih procesov.

Naše storitve:
Vzpostavitev lojalnosti - vračanje ciljne skupine

Ohranitev in vračanje uporabnikov je eden izmed ključnih procesov digitalne rasti podjetij, saj je zadrževanje obstoječih kupcev stroškovno veliko ugodnejša taktika, kot pa posvečanje pridobivanju popolnoma novih kupcev.

Za dosego tovrstnega cilja so primerni:
Zagotavljanje kvalitete spletnega nastopa

S širokim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami prepoznamo neizkoriščene priložnosti in potencial spletnih mest, tako z vidika spletnih uporabnikov kot z vidika vodij spletnih projektov na strani naročnikov.

Pri tovrstnem načinu sodelovanja potrebujemo uvid v načrtovanje spletnih aktivnosti podjetja pri čemer
  • svetujemo pri izbiri ustreznih kanalov,
  • nadzorujemo kvaliteto izvedbe in
  • poskrbimo za testiranje ob objavah in
  • optimizacijo kampanj.

Kaj pa digitalna strategija?

Tu zagovarjamo pragmatičen pristop.

Naš namen ni ustvarjanje debele dokumentacije, na kateri se nabira prah. Vseeno pa se moramo na začetku poenotiti okoli glavnih izhodišč in ciljev ter začrtati procese, ki bodo omogočali učinkovito nadaljnje delo.

Realistična izhodišča so predpogoj za uspeh strategije. Sem spada:

a. Pregled poslovnega konteksta in ciljev podjetja

b. Pregled obstoječih marketinških aktivnosti

c. Analiza obiska spletnega mesta

d. Analiza rezultatov marketinških projektov

e. Opredelitev idealnega investitorja (podjetja)

f. Opredelitev odgovornosti in nalog med naročnikom in agencijo

Dovolite, da vam pripeljemo nove kupce

Vaše spletno mesto je lahko vaš najboljši sodelavec in stalen vir novih poslovnih priložnosti.

Iz njega lahko naredimo orodje, ki bo:

1. Usmerjeno k vašim poslovnim ciljem

2. Stroškovno učinkovito

3. Dalo merljive rezultate

Želite povečati učinkovitost spletnega nastopa?

Že na prvem sestanku naredimo hitro analizo stanja in predlagamo hitro uresničljive taktike ali določimo srednjeročne usmeritve.

Pogovorimo se

Študije primerov

#Growth

AMZS

Povečanje števila članstev skozi optimizacijo uporabniške izkušnje
AMZS