Testiranje in analiza uporabniške izkušnje
(UX audit)

Želite preveriti kako uporabniki dojemajo rešitev in kje imajo težave pri uporabi in kako so z njo zadovoljni? Potrebujete ideje za izboljšanje rešitve?

Načrtujemo in izboljšujemo uporabniško izkušnjo digitalnih rešitev:

 • spletnih strani
 • spletnih trgovin (B2C in B2B)
 • spletnih aplikacij
 • mobilnih aplikacij

1. KORAK

Testiranje in analiza

Cilji:

 • Kako uporabniki dojemajo rešitev?
 • Kje imajo težave pri uporabi in kako so z njo zadovoljni?
 • Kako izboljšati rešitev?

Izhodišča za testiranje in analizo:

 • Seznam konkurence
 • Dostop do orodja za analitiko (npr. GA)
 • Dostop do orodja za snemanje sej (npr. Hotjar)
 • Uporabniške zgodbe (user stories) 
 • UX persone 

Delavnice in aktivnosti v 1. koraku

Pregled analitike
Aktivnost
Pregled analitike

Cilj: Zaznavanje težav na celotnem obsegu uporabnikov

Preberi več
Aktivnost
Pregled analitike

Aktivnost nam omogoča prepoznavanje vzorcev v vedenju uporabnikov. Pomembno je, da opredelimo performančne indikatorje posameznega scenarija (KPI) kot so: success rate, time/task, bounce rate, click-through-rate, ipd., s katerim nato merimo uspeh.

Pregled analitike je izhodišče za pregledovanje posnetkov sej.

Cilj: Zaznavanje težav na celotnem obsegu uporabnikov

Pregled posnetkov sej
Aktivnost
Pregled posnetkov sej

Cilj: Zaznavanje težav in prioritizacija taskov za izboljšavo, iz vidika večjega števila uporabnikov

Preberi več
Aktivnost
Pregled posnetkov sej

Z orodjem za snemanje sej (npr. Hotjar) zajamemo večje število uporabnikov. Opazujemo tipične scenarije uporabe in popišemo probleme/priložnosti, ki jih ob tem zaznamo. Aktivnost nam odgovori na vprašanje kje so težave. Razlog (zakaj) pa lahko izvemo z uporabniškim testiranjem v živo.

Po pregledu posnetkov sej pripravimo poročilo v katerem zberemo zaznane težave uporabnikov in predloge za izboljšave. Predloge prioritiziramo s pomočjo ICE lestvice.

Cilj: Zaznavanje težav in prioritizacija taskov za izboljšavo, iz vidika večjega števila uporabnikov

A/B testiranje
Aktivnost
A/B testiranje

Cilj: Pridobiti vpogled v učinkovitost prilagoditve z minimalno vpletenostjo razvojnega oddelka

Preberi več
Aktivnost
A/B testiranje

Metodo uporabljamo za primerjanje učinkovitosti dveh različnih verzij na spletnih mestih z veliko količino obiska, ponavadi na spletnih trgovinah.

Cilj: Pridobiti vpogled v učinkovitost prilagoditve z minimalno vpletenostjo razvojnega oddelka

Testiranje z uporabniki
Aktivnost
Testiranje z uporabniki

Cilj: Zaznavanje težav in razlogov zanje, prioritizacija taskov za izboljšavo

Preberi več
Aktivnost
Testiranje z uporabniki

Testiranje določenega scenarija uporabe ponavadi izvedemo s 5 uporabniki, saj je ocenjeno, da s tem številom zaznamo ca. 80 % težav. Uporabniki na glas komentirajo kaj počnejo / želijo storiti in kako se ob tem počutijo, pri čemer pridobimo podatke o tem kje so težave in kaj je razlog zanje.

Po testiranju pripravimo poročilo o oceni UX s pomočjo PURE metode in/ali SWOT analize ter prioritiziramo taske s pomočjo ICE lestvice.

Cilj: Zaznavanje težav in razlogov zanje, prioritizacija taskov za izboljšavo

Merjenje mnenja in zadovoljstva 
uporabnikov z vprašalniki
Aktivnost
Merjenje mnenja in zadovoljstva 
uporabnikov z vprašalniki

Cilj: Pridobiti oceno zadovoljstva uporabnikov, s katero lahko v naslednjih korakih izmerimo ustreznost izboljšav

Preberi več
Aktivnost
Merjenje mnenja in zadovoljstva 
uporabnikov z vprašalniki

S pomočjo standardiziranih vprašalnikov za oceno uporabniške izkušnje (UEQ) ter ocene uporabnosti (SUS) dobimo vpogled v to kako uporabniki dojemajo našo rešitev iz različnih vidikov, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo.

Cilj: Pridobiti oceno zadovoljstva uporabnikov, s katero lahko v naslednjih korakih izmerimo ustreznost izboljšav

Intervjuji z uporabniki
Aktivnost
Intervjuji z uporabniki

Cilj: Intervjuji z uporabniki

Preberi več
Aktivnost
Intervjuji z uporabniki

Intervjuji z uporabniki

Cilj: Intervjuji z uporabniki

2. KORAK

Predlogi izboljšav

Cilji:

 • Delujoči prototipi
 • Navodila za razvijalce

Izhodišča:

 • Grafična podoba (logotip, barve, tipografija, ikonografija, drugi grafični elementi) 
 • Komunikacijska strategija (način komunikacije) 
 • Seznam predlogov pridobljenih v prvem koraku testiranja in analiza 

Delavnice in aktivnosti v 2. koraku

Izdelava žičnatih modelov oz. prototipa
Aktivnost
Izdelava žičnatih modelov oz. prototipa

Cilj: Neoblikovani, vendar delujoči prototipi, ki omogočajo testiranje rešitve skupaj z navodili za razvijalce

Preberi več
Aktivnost
Izdelava žičnatih modelov oz. prototipa

Žičnate modele oz. prototipe gradimo skozi uporabniške zgodbe. Najprej simuliramo delovanje na napravi, ki je definirana kot primarna naprava (mobile/desktop).

Cilj: Neoblikovani, vendar delujoči prototipi, ki omogočajo testiranje rešitve skupaj z navodili za razvijalce

Oblikovanje oz. implementacija grafične podobe na prototip (UI design)
Aktivnost
Oblikovanje oz. implementacija grafične podobe na prototip (UI design)

Cilj: Oblikovani prototipi, ki omogočajo realno testiranje rešitve, ki je zelo blizu realni izkušnji skupaj z navodili za razvijalce

Preberi več
Aktivnost
Oblikovanje oz. implementacija grafične podobe na prototip (UI design)

Na osnovi grafične podobe (logotip, barve, tipografija, ikonografija, drugi grafični elementi) oblikujemo uporabniški vmesnik.

Stremimo k temu, da je vaša identiteta vaše blagovne znamke primerno komunicirana tudi skozi vizualni jezik.

Cilj: Oblikovani prototipi, ki omogočajo realno testiranje rešitve, ki je zelo blizu realni izkušnji skupaj z navodili za razvijalce

Študije primerov

#Uporabniška izkušnja

Slovenska Turistična Organizacija

Z načrtovanjem in uporabniško izkušnjo do rezultatov
Slovenska Turistična Organizacija

ocena

4,5

Pošlji povpraševanje