Kje lahko pomagamo

Potrebujete pomoč pri načrtovanju, razvoju ali optimizaciji delujoče rešitve?

Lahko se dogovorimo za:

  • sodelovanje v določeni fazi
  • načrtovanje in izdelavo uporabniškega vmesnika (vse faze)
  • celotno izvedbo spletne rešitve (uporabniški vmesnik + programiranje aplikacije)

Vi poznate svoj posel, mi poznamo internet. Še preden se lotimo načrtovanja zato organiziramo brezplačno delavnico, na kateri se pogovorimo o vaših ciljih, temeljnih uporabniških zahtevah in informacijskem okolju ter tako začrtamo obrise bodoče rešitve.

Tri faze razvoja uporabniške izkušnje

Uporabljene metodologije se razlikujejo glede na to v kateri fazi razvoja se nahajamo. Vsaka faza ima različne raziskovalne cilje in vprašanja na katera moramo odgovoriti. Več o fazah razvoja  

Raziskovanje in oblikovanje hipotez

Na začetku želimo zvedeti čimveč o vašem poslovnem okolju, ciljih, uporabnikih in konkurentih, zato da lahko kasneje sprejmemo ustrezne odločitve. Trajanje te faze lahko zelo variira, odvisno od zahtevnosti naloge in metodologije dela. Je pa ključna za vse nadaljnje delo.

Preberite več 
 

Načrtovanje in testiranje

V tej fazi se moramo dogovoriti, kakšna bo struktura bodoče rešitve in kako bo vse skupaj delovalo. Za to pa bo najprej potrebno določiti informacijsko arhitekturo, uporabniške poti in poskrbeti za dober izgled. Vse dogovorjeno se med samo izgradnjo sproti testira.

Preberite več 
 

Optimizacija

Splet je dinamično okolje in še tako napredno aplikacijo ali spletno stran lahko hitro povozi čas. V Creatimu zato stalno spremljamo vedenje uporabnikov in vam v obliki poročil predlagamo konkretne izboljšave, ki jih po dogovoru tudi izvedemo.

Preberite več 

Študije primerov
#UporabniškaIzkušnja

ocena

4,5

slovenia.info

Z načrtovanjem in uporabniško izkušnjo do rezultatov

Uradni turistični portal Slovenije je po ključnih metrikah obiska presegel konkurenco.

Preberi več

ocena

4,0

SKB

Uporabniška izkušnja v banki

Dosegli smo 10% stopnjo izpolnitve spletnih obrazcev. In izrazito podaljšali čas, ki ga uporabniki prebijejo na strani.

Preberi več

Brezplačen pogovor s
strokovnjakom

Vsako podjetje je drugačno in zahteva prilagojen pristop. Rezervirajte 30-minutni telefonski termin s strokovnjakom za uporabniško izkušnjo. Skupaj bosta pregledala, kako v obiskovalcih vaše spletne strani vzbuditi željo, da postanejo vaše stranke.

Pogovorila se bosta:

  • Kako oblikovati strateška izhodišča za pridobivanje kupcev preko spleta
  • Katere marketinške taktike so najbolj primerne glede na vaše poslovne cilje
  • Kaj je možno izboljšati takoj, da pripomoremo k dosegu zastavljenih ciljev