1. Opredelitev smernic

Naše prvo srečanje je za vas brezplačno. Njegov namen je, da poenotimo predstave o končnem izdelku do te mere, da lahko ocenimo obseg del, stroške in časovni okvir izdelave.

VEČ

V kolikor se dogovorimo za sodelovanje, bomo na naslednjih srečanjih skupaj opredelili

  • Vaše poslovne zahteve in cilje,
  • uporabniške tokove,
  • tehnologijo in arhitekturo rešitve,
  • dopolnitve izbrane platforme ,
  • potrebne integracije,
  • tehnično okolje in potrebno infrastrukturo.

Sproti se bomo dogovorili o odprtih vprašanjih in sprejeli potrebne odločitve, za vsako področje posebej. Tako bomo oblikovali smernice bodoče rešitve in s tem osnovo za vse nadaljnje delo.

2. Koncept in izvedba

Svetujemo, da začnete na majhnem ognju, po principih vitke rešitve (Minimum viable project = MVP), ki jo lahko kasneje, na osnovi podatkov o dejanski uporabi, ustrezno nagradite.

VEČ

V tej fazi bomo začrtali začrtamo konkretne uporabniške scenarije, žične modele in oblikovali vizualno podobo bodoče rešitve. Če je le mogoče, bomo postavili prototip in ga testirali na dejanskih uporabnikih.

Medtem bodo naši sistemski inženirji opredelili potrebno infrastrutkuro, baze podatkov, podatkovne tokove in vse ostale ukrepe, potrebne za dosego zastavljenih performančnih ciljev.

Za razvoj in integracije bodo poskrbeli naši certificirani razvijalci. A brez vašega aktivnega sodelovanja preprosto ne bo šlo. Dinamika razvoja je v veliki meri odvisna od vaše proaktivnosti pri zagotavljanju potrebnih podatkov in dostopov, pri testiranju in potrjevanju izvedenih funkcionalnosti.

Razvoj tipičnega MVP projekta traja nekje med 3 in 6 meseci in zahteva 2 - 6 programerjev.

3. Optimizacija in vzdrževanje

Creatim vam bo stal ob strani tudi po objavi, ko boste razvijali svoje spletne storitve, se pripravljali na prodajne konice in tehtali med različnimi scenariji, kako privabiti še več kupcev.

VEČ

Med obratovanjem spremljamo delovanje kritičnih sistemov 24/7. Pomoč in podporo našim naročnikom zagotavljamo s pomočjo Creatimove ticketing spletne aplikacije Fortask.

S svojim znanjem lahko podpremo vašo IT ekipo ali pa zagotovimo celostno podporo (managed service), kjer poskrbimo za vse tehnične vidike upravljanja z vašo spletno rešitvijo, od gostovanja in monitoringa do odpravljanja manjših tehničnih težav in nadgradenj sistema.

A naše sodelovanje z naročniki se skoraj nikoli ne konča pri tehničnih vprašanjih. Povod za vse večje nadgradnje je namreč sistematično spremljanje in analiza uporabniške izkušnje. Na tej osnovi lahko poiščemo in odpravimo ozka grla, predvsem pa vam lahko pomagamo izboljšati konverzije in povečati lojalnost kupcev.

Osredotočite se na področja, ki prinašajo rezultate!

Contact