Faze razvoja in metodologija uporabniške izkušnje

Faze razvoja in metodologija uporabniške izkušnje

Objavljeno 01. 07. 2021
Faze razvoja in metodologija uporabniške izkušnje

Temelj načrtovanja uporabniške izkušnje je stalen dialog med naročnikom in načrtovalci. Svetujemo, da našo UX ekipo v proces vključite čimbolj zgodaj, tudi če je bodoča aplikacija še v povojih. Tako vam bodo lahko svetovali, vas opozorili na morebitne pasti in predlagali izboljšave.

1. Raziskovanje in oblikovanje hipotez

Ta faza traja ponavadi dva do tri tedne, odvisno od zahtevnosti naloge in razpoložljivih sredstev. Pri vitkem pristopu se omejimo na spletno raziskovanje in intervjuje, saj bomo več informacij o uporabnikih pridobili tekom razvoja projekta.

V tem okviru bomo organizirali eno ali več delavnic, na katerih se bomo pogovorili o vaši poslovni strategiji, blagovni znamki in vaših uporabnikih (kupcih). Na osnovi teh informacij bomo osnovne poteze bodoče spletne strani ali aplikacije.

Vprašanja, na katera želimo odgovoriti

 • Kdo so naši uporabniki?
 • Katere potrebe imajo naši uporabniki?
 • Kakšne rešitve že uporabljajo?
 • Kaj deluje in kaj ne?
 • Kakšna so naša izhodišča?

Metodologija raziskovanja:

 • testiranje scenarijev z uporabniki,
 • snemanje spletnih uporabnikov
 • pregled obstoječih analitičnih podatkov
 • konkurenčna analiza,
 • primerjalne študije

2. Razvoj in testiranje

Nič ne pomaga dobro načrtovana uporabniška izkušnja, če nas izbrana platforma, na kateri bomo razvili rešitev, postavi pred kup tehničnih ovir in varnostnih tveganj.

Prav zato smo v Creatimu razvili modularno razvojno platformo Credo CMS, ki pospeši razvoj tudi če gre za zahtevnejše uporabniške scenarije.

Vse, kar smo v fazi načrtovanja zapisali v uporabniških in tehničnih zahtevah, je potrebno temeljito testirati in še pred objavo odpraviti morebitne pomanjkljivosti. Testiranje je sestavni del razvoja in zahteva svoj čas.


S Credo DX CMS-jem lahko uredniki sami dodajajo ali spreminjajo pozicijo posameznih elementov in tako optimizirajo uporabniške poti

Več o Credo uredniškem sistemu

Vprašanja, na katera želimo odgovoriti

 • Ali smo na pravi poti?
 • Ima naš produkt primerno podobo?
 • Ga uporabniki znajo uporabljati?
 • Lahko uporabniki najdejo kar iščejo?

Metodologije vrednotenja in potrjevanja

 • Razvrščanje kartic,
 • testiranje drevesne strukture,
 • testiranje oblikovne naklonjenosti,
 • moderirano testiranje uporabnosti posamezne funkcionalnosti,
 • testiranje celotnega prototipa

3. Delovanje

Vsak izkušen načrtovalec vam bo povedal, da je še tako skrbno načrtovana uporabniška izkušnja zgolj dobro izhodišče za kasnejše delo, ki nas čaka po objavi.

Končno besedo imajo le resnični uporabniki. Šele analiza njihove dejanske uporabe nam pove, kje smo z oblikovanjem zadeli, kje bodo potrebne prilagoditve in kako začrtati razvojno strategijo naše rešitve.

S pomočjo podatkov do zadovoljnih uporabnikov in višjih konverzij

Za dosego željenih rezultatov je bistvenega pomena, da svojo spletno rešitev stalno prilagajamo in nadgrajujemo v skladu s podatki o njeni dejanski uporabi. Raziskave so lahko kvantitativne ali kvalitativne.

Kvalitativna raziskava

Kvalitativna analiza nam pomaga razumeti, kaj se dogaja v glavah uporabnikov. Na osnovi ne-numeričnih podatkov skušamo ugotoviti ZAKAJ in KAKO, da dobimo temeljit vpogled v razumevanje interakcije uporabnika z našim produktom. Rezultati nam pomagajo pri postavljanju hipotez, ki jih je potrebno potrditi še s kvantitativno analizo.

Največkrat uporabljene kvalitativne metodologije so fokusne skupine, intervjuji in snemanje sej z orodjem kot je Hotjar.

Kvantitativna raziskava

Z analizo večjega nabora vzorcev v obliki numeričnih podatkov lahko ovrednotimo hipoteze, na kateri smo zasnovali spletno rešitev, ugotovimo, kje so ovire v uporabniških tokovih ali pa iz nje izluščimo značilne vedenjske vzorce posameznih ciljnih skupin. Z odgovori na KDO, KAJ, KDAJ in KJE kvantitativna analiza dopolnjuje izsledke kvalitativnih metodologij.

Največkrat uporabljene kvantitativne metodologije so A/B testi, različni tipi anket, heatmap-i, in spletna analitika (Google Analytics).

Optimizacija konverzij

Redno spremljanje uporabe spletne rešitve je osnova konverzij. Ko združimo izsledke kvalitativnih ter kvantitativnih raziskav, dobimo vpogled v celotno sliko. Tako lahko izsledimo problematična območja ter določimo prioritete in smernice za nadaljnji razvoj.

Po vsakem raziskovalnem ciklusu je čas za akcijo. Creatim vam lahko pomaga pri analizi rezultatov in vpeljavi izboljšav, ki bodo povečale zadovoljstvo uporabnikov in sčasoma pripeljale do višjih konverzij.

Dovolj teorije.

Če povzamemo, naš potek dela od raziskave do izdelka lahko strnemo v 4 sklope:

Raziskovanje uporabnikov

Izvajamo heuristične preglede, uporabniška testiranja, intervjuje in oblikovanje person, da ugotovimo, kako vaši uporabniki razmišljajo in kako se vedejo na spletu.

Uporabniški scenariji

Z večkanalno orientacijsko shemo, ki zajema opise vseh stičnih točk in interakcij, dobimo pregledno sliko možnih poti uporabnika do našega izdelka ali storitve.

Informacijska arhitektura

S pomočjo žičnih modelov in interaktivnih prototipov bomo začrtali vitek uporabniški model, ki bo ob kar najnižjih stroških in tveganjih zadostil ciljem projekta.

Vizualno oblikovanje

Z unikatno oblikovno zasnovo, ki bo sledila vsebini vaše blagovne znamke, bo spletna stran dobila obraz, prebila led in si pridobila naklonjenost vaših kupcev.