Lokalizacija - prvi korak pri vstopu na tuje trge

Lokalizacija - prvi korak pri vstopu na tuje trge

Aleš Vaupotič
Aleš Vaupotič Objavljeno 22. 09. 2021
Lokalizacija - prvi korak pri vstopu na tuje trge

Pri širitvi na tuje trge je lokalizacija osnova uporabniške izkušnje. V tem zapisu bomo pogledali, kaj lokalizacija zajema, kako se je lotiti in na kaj moramo biti pozorni pri implementaciji.

 

Kaj je lokalizacija?

Lokalizacija je celovit načrt kako prilagoditi ponudbo lokalnemu trgu in jo tako približati lokalnemu uporabniku. Pove nam, kako prilagoditi spletno stran, trgovino ali aplikacijo glede na 

 • jezik, 
 • kulturne norme,
 • lokalne navade in
 • zakonodajo države, na katero ciljamo. 

Lokalizacija je več kot prevod besedila, običajno prilagajamo tudi vsebino in obliko. Je skupek vseh aktivnosti, ki stran približajo uporabniku na njemu sprejemljiv način.

Zakaj lokalizacija?

Lokalizirana spletna stran omogoča da hitreje in z manj napora vzpostavimo stik z lokalnimi uporabniki, dosežemo večjo odzivnost in tako pridemo do večje baze potencialnih kupcev.

Izboljša se zadovoljstvo uporabnikov, kar povečuje lojalnost znamki in dolgoročno rast prodaje.

Kako se lotiti lokalizacije?

Izhajamo iz kulturoloških značilnosti trga, ki se ga lotevamo. Poleg prevoda vsebine bomo potrebovali tudi prilagojeno podobo. Kulturne in verske posebnosti določenega trga so včasih tolikšne, da ni vsaka fotografija ali slika sprejemljiva. 

Izpostavljamo nekaj pomembnih točk:

 • osebna imena -  uporaba ločenih polj za ime, priimek, uporaba srednjega imena, vrstni red vnosa, nagovor, izobrazba, …
 • fizični naslov - skoraj toliko kot je držav na svetu, toliko je načinov označevanja naslovov. Se lokalno uporablja ena vrstica, dve ali tri za določanje ulice in hišne številke, so poštne številke res samo številke v nekem rangu ali so vmes tudi črke? Če obstajajo validacijska pravila, jih uporabimo.
 • datum - poznamo veliko anekdot z bolj ali manj srečnim koncem, ko je zamenjan vrstni red dneva in meseca v zapisu datuma povzročil zaplete med zahodnim in vzhodnim svetom. Je ločilo pika ali poševnica, so za ločili razmaki? Se leto običajno piše dvomestno ali s polnim številom? Podpreti moramo tako ročni vnos kot grafični izbor iz koledarja.
 • ura - je format dvanajst ali štiriindvajset urni?
 • števila, količine - je v uporabi metrični sistem ali imperialni, decimalna pika ali vejica?
 • lokalna valuta - konvertiramo iz obstoječih cen glede na dnevne tečaje ali ponujamo izdelke po prilagojenih cenah za določen trg in lokalno znanimi plačilnimi metodami?
 • spletni naslov (slug) in SEO - najboljša spletna mesta imajo naslov v lokalnem jeziku kot tudi prevedene ključne besede ter ostale meta podatke, ki so potrebni iskalnikom za indeksiranje vsebine.

Tehnični vidiki

Lokalizirana spletna stran naj ponuja možnost spremembe jezika in lokacije, saj ni vedno nujno, da bo strežnik ali uporabniška naprava ugotovila pravilen jezik prikaza. Primer so potovanja v tuje države ali uporaba brskalnika na napravi, ki je privzeto nastavljena na drugačen jezik, kot bi ga želel uporabnik.

Sam proces lokalizacije naj poteka strukturirano. Naredimo si seznam potrebnih in želenih aktivnosti, da jih skozi proces implementacije spremljamo in projekt uspešno zaključimo. Vključujemo lokalne strokovnjake, ne samo prevajalce. Vsebino urejamo in prilagajamo na nivoju CMSja ali skozi konfiguracijske datoteke v primeru aplikacij. Izogibamo se direktnemu zapisu v kodi, da ni potrebna pomoč razvojne ekipe pri vsaki spremembi.

Vsebino prilagodimo trgui. Primer so recimo božični prazniki, ki so ponekod  zamaknjeni za 14 dni, čemur se mora prilagoditi tudi spletna trgovina. To zahteva tehnično podporo v smislu arhitekture programske opreme, ki mora takšne časovno limitirane aktivnosti podpirati.

Pripraviti moramo navodila za uporabo v lokalnem jeziku. Administracija bo najverjetneje potekala s strani lokalnega osebja, ki mora poznati programsko opremo, kar omogočimo z izobraževalnimi vsebinami v njihovem jeziku. Vključimo tako pisane kot interaktivne ali video vsebine.

Upoštevamo lokalno zakaonodajo. Davčni predpisi, predaja poročil javnim institucijam, vpis v različne evidence, vse to imejmo v mislih, ko se lotevamo novega trga.

Zagotavljamo kvaliteto lokalizacije skozi lasten QA oddelek ali zunanji servis. Skrbimo za sprotno posodabljanje in usklajenost med ujemajočimi se stranmi na različni trgih.

Kje lahko pomagamo?

Creatim ima bogate izkušnje z lokalizacijo spletnih rešitev. Nismo pravniki in ne spoznamo se na posebnosti prav vsakega trga, znamo pa oblikovati uporabniško izkušnjo, ki nagovarja lokalnega kupca. Vemo, kje so prednosti in klje pasti, predvsem pa imamo orodja, ki zagotavljajo fleksibilnost in pospešijo proces lokalizacije. 

Prenavljate tujejezično spletno stran? Se pripravljate na vstop na nov trg?

Pokličite nas!