Testiranje uporabnosti spletnega mesta in osredotočenost na uporabnika

Testiranje uporabnosti spletnega mesta in osredotočenost na uporabnika

Polona
Polona Objavljeno 04. 08. 2020
Testiranje uporabnosti spletnega mesta in osredotočenost na uporabnika

Osredotočenost na uporabnike je dandanes v središču spletne pozornosti.

Če boste svojim uporabnikom na vašem spletnem mestu postavili zapleteno, nejasno ali negativno uporabniško izkušnjo, je zelo malo verjetnosti, da se vas bodo uporabniki dolgo držali. 

 V Creatimu se zavedamo, da je zadovoljstvo končnega uporabnika in njegove uporabniške izkušnje izrednega pomena. Obenem pa se zavedamo tudi pomembnosti, ki jo ima testiranje uporabnosti spletnih mest in spletnih trgovin, ki rešuje kritične problematike uporabniške izkušnje uporabnikov. Preizkus uporabnosti je ključni člen pri zagotovitvi, da na vašem spletnem mestu ali trgovini nimate nobenih trenj ali ovir, ki bi onemogočale dobro uporabniško izkušnjo. 

V tem zapisu vam bomo predstavili kako in na kakšen način se v Creatimu lotimo izvedbe testiranja uporabnosti spletnih mest in trgovin, ter katere druge možnosti testiranja še poznamo.

1. Kaj sploh je testiranje spletne uporabnosti?

 Testiranje uporabnosti spletnega mesta je metoda, kjer skušamo z različnimi načini opazovati obnašanje uporabnika na vašem spletnem mestu ali trgovini in obenem zaznati težave s katerimi se uporabnik sooča. 

 • Težave pri navigaciji in pretočnosti na spletnem mestu / trgovini
 • Težave pri opravljanju specifičnih opravil na spletnem mestu / trgovini
 • Težave pri angažiranosti uporabnikov na spletnem mestu / trgovini

2. Katere metode poznamo pri testiranju spletne uporabnosti? 

 Testiranje spletne uporabnosti se izvaja in ugotavlja na več različnih načinov.
Poznamo moderirana in ne-moderirana testiranja uporabnikov, ki se lahko opravljajo v živo ali pa na daljavo. Pri moderiranih testiranjih v živo gre predvsem za vodeno razpravo moderatorja, ki vodi in ocenjuje udeležence. Pri moderiranih testiranjih na daljavo pa za kratke ankete ali telefonske/video pogovore. Pri nemoderiranih testiranjih na daljavo gre za metode kot so snemanje uporabnikov ali pa beleženje gibanja uči (eye tracking), kar prikaže najbolj organsko sliko oz. vpogled v obnašanje uporabnika. Z zagotovostjo lahko s pridobljenimi informacijami pri nemoderiranih testiranjih na daljavo opravimo verodostojne teste interakcij med uporabniki in spletnim mestom. Vse metode, ki smo jih našteli so zelo učinkovite ob pravilni izvedbi. 

Creatim-Blog-Post-Image-Oblike-Uporabniskega-Testiranja

3. Ampak katera izmed metod je najbolj učinkovita? 

Verjetno se sprašujete katera izmed metod je najbolj učinkovita za vaše spletno mesto ali trgovino. To je vsekakor odvisno od primera do primera. V Creatimu smo prepoznali, da imamo najbolj realen vpogled v obnašanje uporabnikov, pri metodi snemanja sej uporabnikov, ki je vsekakor najbolj zanesljiva metoda testiranja uporabnosti vašega spletnega mesta ali trgovine. Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko spletna mesta ali trgovine z večjim obiskom hitro pridejo do zelo pomembnih spoznanj, ki jih ugotovimo z analiziranjem sej uporabnikov.
Z navedeno metodo lahko odkrijemo najmanj 90 % vseh težav, ki jih imajo uporabniki na vašem spletnem mestu / trgovini.

Prednosti metode snemanja uporabnikov so:

 • Večje število uporabnikov / sej
 • Preučevanja večjega števila elementov, ki vplivajo na UI/UX
 • Nižji stroški in hitra izvedba
 • 100% spontano vedenje uporabnikov (uporabnik ne ve, da gre za testiranje)
 • Analiza mobile in desktop uporabnikov
 • Možnosti enostavne ponovitev / evalvacije oz. poglobitev analize 

Za pričetek testiranja potrebujemo le dostop do analitike (Google Analytics), umestitev snemalne kode, katero lahko umestimo s pomočjo Google Tag Managerja, ter dopis dodatnega piškota v vaš cookie policy.

Z uporabo ustrezne sodobne programske opreme se osredotočimo na uporabnike, ki se znajdejo na ključnih straneh, na katerih bi morali izvesti določeno konverzijo. Pri analizi vedenjskih vzorcev se osredotočamo predvsem na naslednje indikatorje:

 • Zaporedje elementov, ki so pritegnili uporabnikovo pozornost
 • Pot, ki jo je uporabnik opravil, da je zaključil specifično opravilo
 • Katere povezave uporabniki uporabljajo pri navigaciji
 • Kako se uporabniki pomikajo po spletnem mestu (scrolling) ter kje se ustavijo
 • Katera opravila uporabniku vzamejo preveč časa
 • Katera sporočila uporabniki ignorirajo ali spregledajo
 • Kako se uporabniki poslužujejo klikanja gumbov in drugih interaktivnih elementov
 • Gibanje miške
 • Kako uporabniki uporabljajo specifične elemente
 • Zakaj zapustijo spletno stran
 • Zakaj so kliknili na določeno povezavo in jo nato takoj zapustili
 • So besedilo res prebrali ali so ga zgolj površno preleteli
 • Razlike med desktop in mobile

4. Potrditev domnev s kvantitativno raziskavo

Pri reševanju in analiziranju kompleksnejših problemov ni zadosti samo ena raziskava.
V Creatimu se zato poleg omenjenih kvalitativnih raziskav, vedno opremo tudi na kvantitativne raziskave, ki so opravljene s podporo podatkov iz analitičnih orodij, kot je npr.; Google Analytics. Našim naročnikom tako omogočimo poglobljen vpogled v problem, ter podamo primernejšo končno rešitev.

In kakšne so vaše izkušnje z testiranjem uporabnosti spletnega mesta? Imate kakšen praktičen nasvet, dogodek, iz katerega ste se kaj naučili? Veseli bomo, če boste vaše izkušnje in mnenje delili z nami.