Splošni pogoji

Prijava in plačilo kotizacije. Cena kotizacije in drugi pogoji so navedeni na spletni strani posameznega dogodka. S potrditivjo prijave na spletnem obrazcu ali po e-pošti se strinjate, da ste seznanjeni s ceno udeležbe oz. s kotizacijo in da jo boste poravnali v roku, navedenem na računu, ki vam ga bomo poslali. Vaša prijava je dokončno potrjena, ko je bilo plačilo izvedeno v celoti, kar vas obvestimo po e-pošti. Potrjena prijava je pogoj za udeležbo na dogodku.

Rok prijave. Prijava na dogodek je možna do datuma, ki je naveden na spletni strani dogodka oziroma do zapolnitve prostih mest.

Zgodnja prijava. Morebitna nižja cena za zgodnje prijave velja vključno do datuma, navedenega na spletni strani dogodka.

Odpoved. Skrajni rok za morebitno odpoved je 7 dni pred dogodkom. Odpoved je možna samo v pisni obiki. V tem primeru vam vrnemo celotno vplačano ceno kotizacije. Pri kasnejši odjavi ali neudeležbi na dogodku vam kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vsebina. Organizator jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb. Prezentacije in druge izobraževalne vsebine, ki jih Creatimovi strokovnjaki uporabljajo v okviru dogodkov, so zaščitena avtorska dela in jih ni dovoljeno kopirati, objavljati, razmnoževati ali tržiti brez izrecnega pisnega dovoljenja organizatorja. Morebiten dostop do teh vsebin je namenjen izključno udeležencem dogodka z namenom utrjevanja njihovega znanja.

Avtorske pravice. Udeleženci so lastniki svojih avtorskih rešitev, ki bi nastale tekom dogodka. Vendar pa si Creatim pridržuje pravico do uporabe teh vsebin, kakor tudi vseh drugih vsebin, ki bi nastale v okviru dogodka, časovno in lokacijsko neomejeno, v okviru lastnih promocijskih aktivnosti.

Fotografiranje in snemanje. Organizator si pridružuje pravico do fotografiranja in snemanja dogodka. Morebitne vaše fotografije lahko Creatim uporabi za potrebe promocije samega dogodka na promocijskih in drugih materialih, v publikacijah, na družbenih omrežjih in spletni strani.

Sprememba termina in odpoved dogodka. Organizator si pridržuje pravico spremeniti termin dogodka ali dogodek odpovedati zaradi objektivnih razlogov, premajhnega števila prijav oz. višje sile, o čemer je dolžan udeležence obvestiti vsaj 5 delovnih dni pred prvotno načrtovanim pričetkom dogodka oz. 5 dni pred novim terminom dogodka, glede na to, kateri pogoj datumsko nastopi prej. V primeru, da posameznemu udeležencu sprememba ne ustreza oz. v primeru odpovedi dogodka, je organizator dolžan povrniti že vplačane zneske kotizacije oz. se dogovoriti za nov termin izvedbe dogodka.

Spletna stran "UX akademija". Oblikovanje, slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletni strani UX akademije so last podjetja Creatim d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Omenjenih vsebin ni dobvoljeno uproabljati v komercialne namene, jih prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Creatim d.o.o..

Podjetje Creatim ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Creatim d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.