Izziv

Konkurenčni boj med turističnimi destinacijami se začne na spletu.

Že prvi vtis, ki ga dobi potencialni gost - obiskovalec spletne strani, pomembno vpliva na izbiro počitnic. Tega so se zavedali tudi v Slovenski Turistični Organizaciji (STO), ko so preko natečaja iskali rešitev za spletno predstavitev Slovenije, ki bo morala s kreativnostjo in napredno uporabniško izkušnjo preglasiti konkurenčne destinacije.

Natečajno komisijo je najbolj navdušila Creatimova rešitev.

Projektna skupina STO si je zastavila jasen cilj: navdušiti tuje goste in vzbuditi željo po obisku Slovenije. Z rezervacijami se portal ne ukvarja, ampak goste preko spletnih povezav “napoti” na spletne strani lokalnih turističnih organizacij in ponudnikov storitev.

Spletni portal zajema več kot 5.000 opisov turističnih točk in storitev.

Foto: Jošt Gantar / Vir: Mediateka STO

Foto: Matevž Lenarčič / Vir: Mediateka STO

Izhodišča

Kako blagovno znamko ločiti od konkurence, jo narediti zapomljivo in privlačno? V Creatimu smo rešitev gradili na naslednjih izhodiščih:

1. Mobile first

Trend obiskovanja turističnih spletnih strani na mobilnikih in tablicah narašča, zato je uporabniško in tehnično rešitev popolnoma prilagojena mobilnim napravam.

2. Vizualna unikatnost in skladnost z blagovno znamko I feel Slovenia

Slovenija je lepa. To dejstvo smo izkoristili pri oblikovni zasnovi, ki temelji na velikih, kakovostnih fotografijah Slovenije in oblikah, ki povzemajo celostno podobo I feel Slovenija.

3. Povezava likovnih in tekstovnih vsebin v komunikacijsko celoto

Jasen komunikacijski ton spletne strani likovno dopolnjuje zgodbe, ki jih je pripravlja ekipa tekstopiscev na STO.

4. Aktivno vzpodbujanje obiskovalcev k sodelovanju preko družabnih medijev

Z integracijo Facebooka, Twitterja, Instagrama in turističnega portala Tripadvisor smo oblikovali ekosistem, ki daje portalu pomembno družbeno - kritično referenco.

5. Kontekstualna promocija turističnih storitev in destinacij

Vzajemna promocija storitev in destinacij daje obiskovalcu še dodaten občutek o pestrosti in bogastvu slovenske turistične ponudbe.

Načrtovanje uporabniške izkušnje

Informacijsko arhitekturo smo prevedli v preprosto, uporabniku prijazno spletno stran.

1. Profiliranje uporabnikov

Pri načrtovanju uporabniških poti smo se naslonili na obstoječe STO-jeve raziskave in značajsko opredelitev tipičnih uporabnikov (person).

2. Zasnova uporabniških poti

Potem, ko smo opredelili uporabnikove cilje, smo oblikovali katalog možnih scenarijev in interakcij na uporabnikovi poti do cilja.

3. Prototip

S pomočjo žičnih modelov in interaktivnih prototipov smo začrtali poti tako, da uporabnik vedno ve, kje se nahaja, kako je prišel tja in kakšen bo naslednji korak na njegovi poti do cilja.

4. Oblikovanje vizualne identitete

Vizualna podoba sledi smernicam blagovne znamke I Feel Slovenija, hkrati pa upošteva sodobne trende v spletnem oblikovanju.

Foto: Matevž Lenarčič / Vir: Mediateka STO

Foto: Dunja Wedam / Vir: Mediateka STO

Tehnološka zasnova

Modularnost in uredniška neodvisnost

Modularna tehnična zasnova spletne strani omogoča neodvisno delo urednikov, brez podpore informatikov. Uredniški sistem Credo CMS vsebuje “master” katalog z vsemi gradniki (zemljevidi, fototekami, oglasnimi mesti in podobno) ki jih lahko uredniki poljubno kombinirajo in ustvarjajo nove zgodbe.

Integracije

V sklopu projekta je bilo potrebno izvesti nekaj zahtevnih integracij z naročnikovimi zalednimi sistemi ter drugimi spletnimi servisi kot so ARSO, Instagram, Addthis in Trip Advisor.

STO poslovni profil

Poslovnim uporabnikom je na voljo SSO (Single sign-on) storitev, preko katere lahko ustvarijo svoj STO poslovni profil. Tako se lahko enostavno prijavljajo na dogodke, uporabljajo mediateko in vnašajo paketne ponudbe.

Upravljanje z medijskimi vsebinami

Ker naročnik med obstoječimi orodji ni našel primerne rešitve za svoje potrebe, smo v okviru projekta razvili še sistem za upravljanje z medijskimi vsebinami. Ta omogoča pregled medijskih gradiv (slike, video in avdio posnetki, dokumenti), napredno uredništvo, masovne uvoze in avtomatično obdelavo gradiv ter servisiranje strokovnih javnosti.

Vodenje projekta

Nov portal smo po šestih mesecih intenzivnega dela objavili v predvidenih časovnih in finančnih okvirjih.

V času zasnove je delo potekalo po metodologiji JAD (Joint Application Development), ki predpostavlja tesno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem, sprotno preverjanje tez in takojšnje sprejemanje potrebnih odločitev.

Razvoj je potekal po principih DevOp-a, ki z intenzivnim sodelovanjem med razvojniki in sistemskimi inženirji prav tako omogoča učinkovito delo in hiter razvoj rešitve.

Kaj pa je najbolj odločilno vplivalo na uspešno izvedbo projekta?

  • Proaktivnost naročnika, timsko sodelovanje in prizadevanje za skupen cilj,
  • sposobna kreativna ekipa, tako na strani Creatima kot naročnikovih tekstopiscev in urednikov,
  • izkušena tehnična ekipa.

Kakorkoli obrnemo, za projektom vedno stojijo ljudje.

 

Oglejte si portal www.slovenia.info

Foto: Vesna Male / Vir: Mediateka STO

Vas zanima, kako lahko izboljšamo izkušnjo vaših uporabnikov?

Oglejte si, kje lahko pomagamo  

e-Študentski servis Spletne rešitve

Ob periodični analizi dogajanja na spletni strani e-Študentskega servisa smo ugotovili, da kljub visoki obiskanosti in relativno dobrih konverzijah še vedno obstajajo rezerve pri optimizaciji uporabniški procesov. Prišli smo do zaključka, da proces lahko še izboljšamo. Več o projektu.

AMZS Spletne rešitve

AMZS ima jasen cilj: povečanje članstva. Del te strategije je tudi spletna stran, saj je postalo iskanje prometnih informacij na internetu sestavni del sodobne vozniške izkušnje. Več o projektu.

Moja zaposlitev Spletne rešitve

Naš izziv: oblikovna, vsebinska in funkcionalnostna prenova portala ter implementacija odzivnega dizajna. Brez spremembe podatkovnega modela in arhitekture oz. strukture vsebin. Več o projektu.