Elektronabava - Creatim case study

Kako uspešno izpeljati postavitev B2B trgovine?

Elektronabava

Katere storitve smo vključili v ta projekt?

 • HCL zasnova rešitve
 • Razvoj rešitve
 • Projektno vodenje
 • Optimizacija
 • Oblikovanje uporabniške izkušnje
 • Integracije
 • Vzdrževanje in podpora

Naročnik

Elektronabava, trgovska družba v mednarodni lasti skupine Rexel, je vodilni distributer elektrotehničnega materiala v Sloveniji in na Hrvaškem. Električarjem, partnerjem in industriji dobavlja kakovostne električne izdelke in sistemske rešitve.

Več kot sedemdeset let so prodajni procesi Elektronabave temeljili na osebnih stikih s strankami. Rezultat so bila ohlapna prodajna pravila z mnogimi izjemami, kar je sicer značilno za tradicionalno B2B poslovanje. 

Prav kompleksnost in nedorečenost prodajnih procesov sta bila razloga, da v podjetju za vzpostavitev spletnega trgovanja dolgo ni bilo prave volje. A hkrati se je vodstvo zavedalo, da si odlašanja ne more več privoščiti. Svojim strankam so morali ponuditi napredno rešitev za B2B trgovanje, če so želeli ostavi v igri.

Všeč mi je bila njihova želja razumeti naravo našega posla in način, kako so pristopili k sodelovanju z nami. Že od samega začetka sem bil prepričan, da nas bodo znali voditi skozi celoten postopek razvoja spletne trgovine do končne objave. To so tudi storili.
Sebastijan Jaklič, CIO

Izziv

Vzpostavitve nove e-trgovine so se lotili skrajno previdno. Z nedavnim IT projektom so imeli precejšnje težave, kar je povzročilo kar nekaj slabe volje v zgornjih etažah. Bili so odločni, da se takšen scenarij pri spletni trgovini ne sme ponoviti. Projekt je treba zaključiti pravočasno in v okviru začrtanega proračuna. Zanašanje zgolj na obljube izvajalcev ne pride v poštev. 

Vodstvo je pooblastilo vodjo digitalnega oddelka, da vzpostavi protokol,  ki bo Elektronabavi omogočil  nadzor nad dogajanjem na projektu in možnost pravočasnega ukrepanja v primeru težav.

Cilj je bil preprečiti napačne odločitve izvajalca zlasti v začetni fazi, saj bi lahko povzročile domino efekt in ogrozile ves nadaljnji razvojni proces, kot se je to zgodilo v prejšnjem projektu.

 

Pristop

Da bi izpolnili zastavljene cilje, je IT ekipa Elektronabave nadgradila metodologijo vitkega razvoja (Lean development) z dodatnimi komunikacijskimi protokoli, z namenom da:

 • Izboljšajo komunikacijo in povratne informacije
 • Razmejijo vloge in odgovornosti med Elektronabavo in izbranim izvajalcem
 • Si zagotovijo nadzor nad potekom projekta

Projekt so razdelili na 5 faz:

 • Zasnova rešitve
 • Implementacija platforme za elektronsko poslovanje
 • Integracije
 • Razvoj komponent po meri
 • Uporabniško testiranje in odpravljanje napak

Fazni razvoj rešitev sicer ni kakšna novost. A tokrat je IT ekipa Elektronabave vsako fazo zastavila kot zaključeno celoto, mini projekt s svojo časovnico, cilji in prevzemnim protokolom.

Po tem scenariju izvajalec ob koncu vsake faze predstavi opravljeno delo. IT ekipa Elektronabave rezultate testira, ovrednoti opravljeno delo ter poročala nadzornemu odboru projekta, ki nato določi smernice nadaljnjega dela. Ker se ob koncu vsake faze opravi prevzem, ki je pogoj za prehod v naslednjo fazo, je izvajalec primoran napake odpravljati sproti. Naročnik se tako izogne neljubim presenečenjem in zmanjša tveganje za neuspeh projekta.

Rešitev

Elektronabava je za izvajalca svoje nove spletne trgovine izbrala Creatim. Ko so nam na uvodnem sestanku predstavili svoje pomisleke in dileme, smo se zlahka vživeli v njihovo situacijo. Vemo, da je trasparentna komunikacija ključen dejavnik uspešnosti projekta. Poznamo izzive kompleksnih e-commerce projektov in vemo, da s pometanjem problemov pod preprogo ne prideš nikamor. 

Skupaj z naročnikom smo analizirali projektne zahteve, določili obseg stoirtev in začrtali cilje za vsako fazo posebej.  

Vendar pa ti cilji niso bili “zabetonirani” v posamezno fazo. Vsak, ki ima opravka s kompleksnimi spletnimi trgovinami ve, da se nepredvidenim dogodkom ni mogoče izogniti. To je treba upoštevati v časlovnici, ki mora omogočati določeno fleksibilnost.

A če kateri izmed zastavljenih ciljev faze ni bil dosežen, je bilo za to potrebno navesti razloge in dobiti formalno odobritev za premik cilja v naslednjo fazo projekta. 

Eden takšnih izzivov je bila integracija platforme HCL Commerce (bivši IBM Websphere Commerce) z  ERP platformo Infor LN. Podatke več tisoč B2B kupcev, vsak s svojimi pogoji, pogodbami in rabatnimi lestvicami, je bilo potrebno integrirati s spletno trgovino. 

Primera takšne (že izvedene) integracije, ki bi nam služila za izhodišče,  nismo našli ne v IBM-ovih bazah ne drugje po svetu. Naši razvijalci so morali začeti iz temeljev, kar je zahtevalo ogromno testiranja. Takoj je bilo jasno, da bomo zahtevno integracijo težko stlačili v predviden časovni okvir, kar je naročnik sprejel z razumevanjem.

Rezultati

Creatim je tako celoten projekt končal v osmih mesecih, namesto v sedmih, kot je bilo prvotno načrtovano. Na splošno pa je razvoj projekta potekal tekoče, končni izdelek pa ni kazal resnih težav - naročnik je že tako ali tako vedel, kaj bo dobil. Rezultat projekta je izpolnil pričakovanja in botroval dolgoročnemu partnerstvu med Elektronabavo in Creatimom, ki traja še danes.

V Creatimu smo to metodologijo sodelovanja kar nekako posvojili, saj se tako izognemo marsikateremu nesporazumu.  Vsem deležnikom omogoča boljši pregled na projektu, saj se ni treba zanašati zgolj na stanje več sto posameznih nalog na bolj operativnem nivoju. Delo poteka bolj nemoteno, težave se razrešujejo sproti.  Posledično vsi boljše spimo:)

Obiščite B2B spletno trgovino Elektronabave.

Kaj pa vaš spletni nastop?

Si predstavljajte, da bi vaše konverzije poskočile, zadovoljstvo kupcev pa naraslo? Kaj bi to pomenilo za vaš posel?

Pogovorimo se