Rezultati
 

Izziv

Unior ročno orodje trži po vsem svetu. Pri tem je tiskan katalog temelj vseh aktivnosti. Zaradi močne konkurence mora biti katalog pripravljen v najkrajšem možnem času, v 17 jezikovnih variantah s cenami v različnih valutah. In brez napak.

Rešitev

Izdelava kataloga v pričakovanem roku bi bila s klasičnim načinom priprave praktično neobvladljiva. Včasih so se vse korekture dogajale v grafičnem programu, neposredno pred tiskom. Podatki v bazi se pri tem niso konsistentno osveževali, zato se je veliko istih napak popravljalo iz leta v leto. Po tem, ko smo v Creatimu avtomatizirali proces priprave, se vse korekture dogajajo v bazi, sproti, vse leto. Ko se začne proces produkcije kataloga, so tehnične specifikacije in opisi orodja že aktualizirani in prevedeni, kar bistveno skrajša čas priprave.

Unior katalog
Unior spletna stran

Proces

Integracija z naročnikovimi bazami podatkov zagotavlja, da se vse spremembe podatkov, ki jih naročnik vnaša v svojo bazo, avtomatično prenesejo v naše programsko okolje, kjer se dogaja priprava za tisk. Včasih se naročnik odloči in spremeni vse (ali pa nekatere) cene tik pred tiskom. Ob avtomatičnem uvozu podatkov to ne predstavlja večje težave, naročniku pa omogoča, da cenovno politiko prilagodi aktualnemu stanju na trgu.

Uvoz podatkov

Uvoz podatkov

Podatki iz različnih naročnikovih virov se filtrirajo in združijo v datoteko XML.

Uvoz v grafični program (InDesign)

Uvoz v grafični program (InDesign)

Podatki iz datoteke XML se preslikajo v ustrezna polja v grafičnem programu.

Oblikovanje

Oblikovanje

Ker se opisi različnih tipov orodij razlikujejo, je treba vnaprej pripraviti več tipičnih grafičnih ‘modelov’. Ob uvozu vsak podatek avtomatično ‘sede’ na svoje mesto. Oblikovalci v sklepni fazi priprave ročno prilagodijo pozicije in velikosti posameznih polj.


Ker je tako bistveno manj dela s samim uvozom podatkov in korekturami, se lahko oblikovalci posvetijo svoji glavni nalogi – da iz gore kataloških podatkov oblikujejo privlačno in uporabno prodajno orodje.

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine

Elementi celotne podobe

Elementi celotne podobe

Navigacija po straneh in produktih

Navigacija po straneh in produktih

Rezultati

Slike

Z avtomatizacijo procesa priprave kataloga smo skrajšali čas priprave s prejšnjih 24 na 6 mesecev, ustrezno nižji so tudi stroški projekta.

Odprt katalog

Želite izvedeti več o tiskanih katalogih?

Kontaktirajte nas

Oglejte si ostale študije primerov

Mercator Spletna trgovina

Mercator

M Tehnika je uspešen trgovec s tehničnim blagom, gradbenim materialom in pohištvom. Na natečaju se je odločil za Creatimov sistem za spletno trgovanje, zlasti zaradi vnaprej pripravljenih promocijskih orodij, stroškovne konkurenčnosti in fleksibilnosti ponujenih rešitev. Več o projektu.

Mlinotest Blagovna znamka

Mlinotest

Naročnik, s katerim Creatim sodeluje že vrsto let, se je odločil korenito prenoviti svojo spletno podobo in ustvariti digitalni ekosistem s celovito spletno izkušnjo, ki zajema predstavitev blagovnih znamk, interakcijo z uporabniki in spletno trgovino. Več o projektu.

Aeropolis Spletna trgovina

Aeropolis

Aeropolis Ljubljana je bodoče poslovno središče Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. S svojimi 80 ha površine bo pravo mesto v malem. Creatim je dobil nalogo, da oblikuje njegovo vizualno identiteto. Več o projektu.