Pri prenovi spletnega mesta Tušmobil  smo pokrili 90 scenarijev nakupnega procesa Pri prenovi spletnega mesta Tušmobil
smo pokrili 90 scenarijev nakupnega procesa

in omogočili podjetju, da je postal prvi mobilni operater,
ki je ponudil online sklepanje naročniških razmerij

Izziv

Naročnik je imel stalne težave z obstoječim uporabniškim portalom, ki je bil tehnološko nezanesljiv, in je zahteval precej ročne obdelave, kar je bilo vedno težje obvladljivo. Poleg tega je naročnik žele vzpostaviti prodajo naprav in storitev preko spleta. Tušmobil nam je tako zaupal zahtevno nalogo prenove spletnih mest. Zaradi medsebojnih povezav je prenova vseh portalov potekala paralelno.

Marketinški cilji naročnika

  • Prenova spletnega mesta Tušmobil in integracija s celovito rešitvijo spletne trgovine.
  • Z inovativno in prijazno rešitvijo utrjevanje blagovne znamke Tušmobil kot vodje v razvoju novih oblik ponudbe za uporabnike.
  • Vzpostavitev spletne platforme za nadaljnje nadgradnje in marketinške akcije.
Marketinški cilji naročnika

Poslovni cilji naročnika

  • Kot prvi telekomunikacijski operater v Sloveniji razviti možnost sklepanja naročniških razmerij prek spleta.
  • Vzpostaviti stroškovno učinkovit in sodoben prodajni kanal.
  • Povečanje prodaje tudi na območijih, na katerih še ni prisotnih fizičnih Tušmobilovih poslovalnic ali posrednikov.
Marketinški cilji naročnika

Metodologija

Celovita naloga je zahtevala celovit pristop. V Creatimu smo zato najprej popisali vse uporabniške scenarije in oblikovali uporabniške zgodbe. S tem smo dobili okvirno predstavo o obsegu projekta in glavnih faktorjih uspeha.

Metodologija

Kakovostna uporabniška izkušnja

Uporabniku omogoča, da nakupuje kot si sam želi (preko iskalnika, navigacije, lahko najprej izbere napravo in potem paket ali obratno).

Avtomatizacija procesov

Tesna integracija z zalednimi sistemi naročnika (ceniki, promocije, katalog, pomoč), ki uporabniku omogoča enovito izkušnjo z blagovno znamko.

Samopostrežnost

S personaliziranimi storitvami informirati uporabnika o stanju in porabi ter mu omogočiti, da čimveč postori sam preko spleta.

Pospeševanje prodaje

Se intenzivno izvaja s številnimi promocijskimi vsebinami (up-sell, cross-sell). Tako podjetje skuša prodati več.

Faze projekta

Koncept

Na osnovi naročnikovih ciljev smo izdelali žični model uporabniške izkušnje za desktop in mobilno verzijo predlagane rešitve. Vzporedno smo postavili tehnični model (high level design) integracij in potrebne infrastrukture.

Ko smo imeli razdelane vse scenarije smo se lotili grafičnega oblikovanja. Oblikovna zasnova portala upošteva tako uporabniško izkušnjo kot tudi korporativno identiteto naročnika.

Izvedba

Naročnik je od treh predlaganih tehničnih platform (IBM WebSphere Commerce, Hybris in Symfony2) izbral slednjo. V skladu s prinicpi agilnega razvoja projekta je programiranje funkcionalnosti potekalo v manjših korakih in v tesnem sodelovanju med razvijalci, strokovnjaki za uproabniško izkušnjo in naročnikom.

Front end razvoj je upošteval principe odzivnega oblikovanja (Responsive Design). Razvoj je potekal 6 mesecev.

Testiranje in go-live

Razvojno okolje je bilo vzpostavljeno v Creatimu, testno in produkcijsko pa pri naročniku.

Vse spremembe se testira najprej v razvojnem okolju, potem se jih prenese na testno okolje (strežnik ponudnika), kjer lahko spremembe testira naročnik, na koncu se spremembe prenese še v produkcijsko okolje (na splet), prav tako na strežniku ponudnika. Uporabniško testiranje (UAT) je trajalo dva meseca.

Faze projekta

Rezultati

Tušmobilu smo kot prvemu mobilnemu ponudniki v Sloveniji omogočili sklepanje naročniških razmerij preko spleta. Poleg nakupa vseh možnih mobilnih naprav smo podprli preko več kot 90 možnih scenarijev za različne profile uporabnikov.

Integracija z naročnikovim sistemom omogoča direktno prehajanje in obdelavo naročil v zalednem sistemu, kar za končnega uporabnika pomeni, da lahko prejme napravo na svoj naslov v roku 2 delovnih dni od naročila. Obisk poslovalnice tako za sklenitev razmerja ni več potreben.

<p>mobilni ponudnik, ki omogoča sklepanje naročnine preko spleta</p>

mobilni ponudnik, ki omogoča sklepanje naročnine preko spleta

<p>podprtih možnih scenarijev za različne profile uporabnikov</p>

podprtih možnih scenarijev za različne profile uporabnikov

<p>delovna dneva od naročila do dostave na dom</p>

delovna dneva od naročila do dostave na dom

Želite učinkovito spletno trgovino?

Kontaktirajte nas

Oglejte si ostale študije primerov

ExtraLux
Trgovanje med podjetji b2b

ExtraLux

Kako prodati več, zagotoviti boljšo storitev in hkrati znižati stroške? V ExtraLuxu, enemu večjih slovenskih trgovcev s pisarniško opremo, so prišli na idejo, da bi strankam potrebščine dobavljali na zalogo, pri čemer bi obračunavali samo dejansko porabo. Več o projektu.

NiceLabel
Spletno mesto

NiceLabel

NiceLabel je v svetovnem merilu vodilna znamka namenske programske opreme za tiskanje črtnih kod. Ker je spletno mesto NiceLabel bolj prepoznavno od lokalnih partnerjev, so se v podjetju odločili, da svojo spletno mesto izkoristijo kot prodajni kanal. Več o projektu.

Mercator
Spletna trgovina

Mercator

M Tehnika je uspešen trgovec s tehničnim blagom, gradbenim materialom in pohištvom. Na natečaju se je odločil za Creatimov sistem za spletno trgovanje, zlasti zaradi vnaprej pripravljenih promocijskih orodij, stroškovne konkurenčnosti in fleksibilnosti ponujenih rešitev. Več o projektu.