Z več kot milijonom kvadratnih metrov lastnih objektov in nepremičnin v lasti partnerjev je BTC je največji upravljavljalec trgovskih in storitvenih nepremičnin v Sloveniji.

Izziv

Delo z več tisoč najemniki - trgovci, gostinci in ponudniki različnih storitev - pomeni vsakodnevno obveščanje, pošiljanje računov, opominov in reševanje vsakovrstnih operativnih težav.

S širitvijo poslovanja je količina rutinskega dela v BTC-ju postajala vse bolj nevzdržna, tako s stališča zaposlenih kot tudi podjetja, saj so naraščali tudi stroški.

V družbi so sklenili, da je čas za avtomatizacijo. Cilj je bil predvsem izboljšanje procesa komunikacije s poslovnimi partnerji ter vzpostavitev enostavnejšega poslovanja.

Odločili so se za uvedbo B2B portala, ki bo deležnike rešil manualnega dela, najemnikom pa omogočil:

  • pregled nad svojimi obratovalnimi stroški
  • pregled nad zgodovino poslovanja
  • avtomatično obveščanje glede stanja plačil
  • boljšo obveščenost glede na lokacijo najemnika (npr. o vzdrževalnih delih)
  • možnost aktivnega sodelovanja z najemodajalcem (sporočanje napak, dajanje predlogov)
  • Možnost nadgradnje portala z novimi storitvami in funkcijami

Rešitev

Po tem, ko smo analizirali potrebe in izrisali procese, smo se v Creatimu lotili štirih ključnih izzivov bodoče rešitve:

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Zasnovali smo preprost  uporabniški vmesnik, prilagojen za mobilne naprave, ki od uporabnikov zahteva ničelno stopnjo učenja.

AVTONOMNOST UPORABNIKOV

Najemniki lahko sami upravljajo s svojimi računi in dodajajo pravice svojim zaposlenim, ne da bi s tem obremenjevali upravljavca sistema (BTC).

TEHNIČNA VARNOST

Postopki identifikacije in avtentikacije ter strežniška infrastruktura zagotavljajo, da ne prihaja do razkritij ali celo zlorab.

SKALABILNOST IN RAZŠIRLJIVOST

Prva faza rešitve zavestno rešuje zgolj najbolj očitne težave. Želja naročnika je bila, da je aplikacija odprta za morebitne kasnejše nadgradnje.

O projektu smo se pogovarjali z Robijem Pritržnikom, CTO-jem družbe BTC-Phoenix.

Robi, kaj so bili izzivi pred odločitvijo za uvedbo projekta?

Potrebno je bilo pretehtati tehnično rešitev, kako na enem mestu povezati vse naše IT sisteme in pri tem ohraniti čim boljšo uporabniško izkušnjo, predvsem pa je bila pomembna izbira pravega poslovnega partnerja, ki je pokazal pravo mero strokovnosti in izkušenj na tovrstnih področjih. Creatim je definitivno bil prava odločitev!

Zakaj ste se odločili ravno za to rešitev? Kaj so njene prednosti? Kaj so bile alternative?

Creatim je predlagal rešitev, ki bazira na Symfony ogrodju, kar se je izkazalo za super odločitev, ker za njim stoji ogromna skupnost, performančno je izpolnil vse zahteve.  Kar zadeva dodatni razvoj so modularno podprte vse možnosti. Alternative so bile predvsem rešitve, ki so bazirale na popolnoma custom razvoju, prednost je tukaj imel Credo CMS, ki je pospešil razvoj.

Ali rešitev ustreza pričakovanjem? Kakšni so učinki?

Projekt, ki ga je za nas izvedel Creatim je izpolnil vsa naša pričakovanja, predvsem pa so nad njem navdušeni dnevni uporabniki, torej poslovni partnerji, ki ga sedaj uporabljajo za večino poslovne komunikacije med nami.

Predvsem je bila pomembna izbira pravega poslovnega partnerja, ki je pokazal pravo mero strokovnosti in izkušenj na tovrstnih področjih. Creatim je definitivno bil prava odločitev!

- Robi Pritržnik, CTO

Rezultati

Po informacijah naročnika portal uporablja že več kot 200 prijavljenih najemnikov v enem letu. Zaposleni na strani naročnika se lahko bolj posvetijo naročnikom oziroma nalogam, za katere prej nikoli ni bilo časa.

 

Se želite znebiti rutinskega dela? Razmišljate o digitalizaciji poslovanja?