Zadovoljni poslovni kupci naročajo več

C-Stock je rešitev za B2B trgovanje, namenjena proizvajalcem in distributerjem, ki želijo zmanjšati stroške administracije in poenostaviti proces naročanja. Kupec odda naročilo z nekaj kliki na račanualniku ali mobilniku in ima popoln pregled nad svojimi naročili.

Personalizirana vsebina na osnovi partnerske pogodbe

Vsak kupec vidi svoje, s pogodbo dogovorjene cene in prodajne pogoje. Prodajalec lahko posameznemu kupcu priredi celoten prikaz izdelkov v katalogu.

IBM WebSphere Commerce® platform

Samopostrežna orodja

Samopostrežna narava sistema omogoča, da lahko kupec sam preverja zaloge, dobavne roke, status svojih naročil in podobno. Zato je manj nepotrebnih vprašanj, dilem, reklamacij in s tem povezanih stroškov.

Prilagoditev naročnikovim poslovnim procesom

Kupec si lahko hierarhično uredi sistem naročanja glede na svoje ustaljene procese nabave. Lahko določi kdo v podjetju lahko naroča, katere izdelke, do kakšnega zneska, kdo naročilo odobri, itd.

Dislocirane zaloge

C-Stock omogoča vodenje vsakemu kupcu posebej prirejenih zalog na lokaciji kupca. Na ta način lahko prodajalec optimizira dobavo in poskrbi, da kupcu njegovih izdelkov nikoli ne zmanjka.

Načrti? Ideje? Pogovorimo se!

Ustvarimo skupaj novo zgodbo.

Kontakt