Naročnikom stojimo ob strani ob kritičnih dogodkih in prometnih konicah in jim pomagamo pri sprejemanju razvojnih usmeritev.

Odzivnost

Ko je spletna stran ali aplikacija objavljena, Creatim spremlja delovanje kritičnih sistemov 24/7. Poleg periodičnih poročil o delovanju je naročnikom na voljo Creatimov ticketing portal za podporo uporabnikom. Na drugi strani portala jih čaka odzivna ekipa, ki sproti odpravi manjše težave, zahtevnejše naloge pa posreduje tehnično-razvojni ekipi.

Varnost in zasebnost

Vaše spletno mesto skupaj s pripadajočo infrastrukturo je podvrženo rednim varnostnim analizam in posodobitvam. Varnostne preverbe potekajo tako s stališča običajnega spletnega uporabnika, njegovih privilegijev in varovanja osebnih podatkov kot s stališča administratorjev z večjimi pooblastili.

Prenos znanja

Creatimovi strokovnjaki do potankosti poznajo platforme, na katerih so zgrajene spletne rešitve naših naročnikov, njihove prednosti in omejitve. Naročnikom nudimo široko paleto izobraževanj s področja spletne strategije, uporabniške izkušnje, spletnega marketinga in uporabe posameznih orodij.

Celovito upravljanje

Se želite znebiti tehnikalij in se posvetiti svojim kupcem? Creatim poskrbi za gostovanje in celovito upravljanje v Creatimu razvitih rešitev (možni so tudi drugačni dogovori). S tem vam odpadejo stroški s programsko ali strojno opremo, ohranjate pa ves nadzor nad poslovnimi procesi. Dovolj je en klic, da povečate zmogljivost svoje spletne rešitve.

Obseg vzdrževalnih storitev (SLA)

Creatim zagotavlja vzdrževanje svojih programskih rešitev glede na potrebe posameznega naročnika. Poleg osnovnega tehničnega vzdrževanja se z naročnikom običajno dogovorimo še o mesečnem pavšalu števila ur podpore in odzivnih časih glede na stopnjo resnosti incidenta in morebitnih drugih aktivnostih.

Vse naše programske rešitve imajo 30-dnevni garancijski rok od dneva objave. V tem času je odprava morebitnih napak brezplačna.

Podporne storitve

 • Pripravljenost in dežurstva
 • Odzivnost ob prijavi
 • Sprotno odpravljanje manjših težav
 • Odzivnost ob kritičnih težavah
 • Spletna analitika
 • Optimizacija in načrtovanje izboljšav

Tehnično vzdrževanje

 • Vzdrževanje infrastrukture
 • Spremljanje delovanja programske rešitve
 • Dokumentiranje kode
 • Preiodični pregledi in posodobitve varnostnih sistemov
 • Izdelava varnostnih kopij
 • Izdelava periodičnih poročil

Osredotočite se na področja, ki prinašajo rezultate!

Contact